Fairpress: Mediji i javni interes

Fairpress: Mediji i javni interes

Fairpress: Mediji i javni interes

Web sajt Fairpress.eu, pokenut u sklopu projekta "Odgovor građana na klijentelizam u medijima - Media Circle 1", posvećen je medijima i javnom interesu. 

"Građani gube povjerenje u medije i to je usko povezano sa niskim stepenom povjerenja u demokratske sisteme i vrijednosti. Bez pravednog novinarstva i transparentnih pravila i odnosa između aktera na medijskoj sceni, demokratija je ugrožena," navodi se na Fairpress stranici. 

U Fairpress je uključeno šest zemalja: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedoniju, Srbija, Rumunija i Crna Gora. Sadržaji na sajtu dostupni su na engleskom jeziku, uz to da su pojedini članci dostupni samo na jezicima zemalja iz kojih dolaze. Na portalu će, osim analitičkih članaka, biti objavljivane i cenzurisane priče novinara, te, u sekciji UNCUT, intervjui sa novinarima koji su na svojoj koži iskusili pritiske i medijski klijentelizam.

Na dijelu sajta posvećenom medijskom stanju u Bosni i Hercegovini, trenutno su na bosanskom jeziku dostupni tekstovi o političkim uticajima na Regulatornu agenciju za komunikacije (RAK) i procesu digitalizacije u BiH.