IJF17: Više od 250 video priloga sa Međunarodnog festivala novinarstva

IJF17: Više od 250 video priloga sa Međunarodnog festivala novinarstva

IJF17: Više od 250 video priloga sa Međunarodnog festivala novinarstva

Petodnevni Međunarodni festival novinarstva u Peruđi učesnicima nudi desetine panela, radionica, diskusija i prezentacija o stanju i budućnosti medija i novinarske profesije. Video izvještaji sa svih događaja dostupni su online.

Tokom ovogodišnjeg izdanja festivala, održanog od 11. do 15. aprila, prisutni su imali priliku čuti više od 600 govornika iz cijelog svijeta i učestvovati na 250 sesija i radionica o nekim od najvažnijih pitanja sadašnjosti i budućnosti novinarstva, uključujući data novinastvo, online sigurnost, verifikaciju informacija, upotrebu digitalnih alata, trendove u istraživačkom novinarstvu i mnoge druge, a predstavljeno je i nekoliko knjiga i dokumentarnih filmova koji se bave medijima.

Sve prezentacije i snimci panela besplatno su dostupni na web stranicama organizatora.

Naredni Međunarodni festival novinarstva biće održan od 11. do 15. aprila 2018. godine.