IOM Centar za analizu podataka o globalnim migracijama

IOM migrant deaths 2015

IOM Centar za analizu podataka o globalnim migracijama

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) otvorila je Centar za analizu podataka o globalnim migracijama (GMDAC) u Njemačkoj. Podaci koje prikuplja Centar dostupni su na njihovoj web stranici. 

Otvaranje Centra odgovor je na rastući broj zahtjeva za tačnim podacima o globalnoj migracijskoj situaciji i trendovima. Pored prikupljanja i analize podataka, Centar za cilj ima i da ove podatke predstavi i komunicira javnosti efikasnije nego što je to do sada bila praksa.

"Slabe prezentacije podataka o migracijama mogu doprinijeti stvaranju pogrešne predstave o migraciji i iskriviti javni diskurs o ovoj temi. Moramo osigurati tačno predstavljanje podataka i komunicirati ih na način koji je jednostavan za razumijevanje", rekao je na otvaranju Centra u septembru 2015. generalni direktor IOM-a, Lacy Swing. 
 
Zainteresirani novinari na web sajtu GMDAC-a mogu pronaći podatke i infografike o migracijskim trendovima i analize globalnih pitanja vezanih za migraciju, a iz Centra najavljuju i posvećenost zalaganju za bolje prikupljanje i upotrebu ovih podataka korištenjem novih tehnologija i metoda big data pokreta.