ManyEyes – napravite sami vizualizaciju podataka

ManyEyes – napravite sami vizualizaciju podataka

Na sajtu ManyEyes možete da napravite grafičku prezentaciju podataka – bilo onih koje je neko već uploadovao na sajt ili onih koje ćete na sajt postaviti sami, pod uslovom da se registrujete. 

Sajt je zapravo besplatan javni eksperiment koji nudi niz opcija za vizualno predstavljanje podataka, a za svaku daje primer, objašnjenje kada i kako je treba koristiti, šta o njoj treba znati i kako treba da budu formatirani podaci da bi mogli grafički da se predstave na taj način. 
 
Možda je najbolje poći od brzog uvoda – ture sajtom koja vas vodi kroz sve što sajt nudi i objašnjava kako se šta koristi. 
 
Podaci koje postavljate na sajt da biste od njih napravili vizualizaciju mogu biti numerički podaci koje ste preuzeli iz Excela (spreadsheet-a) ili tekstualni fajlovi sa tab-om kao razmaknicom (tab-delimited text files) ili to mogu biti tekstualni podaci koje ćete iskopirati iz Worda ili tekstualnih fajlova. Za detaljnije, a vrlo važne informacije na ovu temu, pogledajte vodič za formate podataka