Mapa za prijavu i praćenje elementarnih nepogoda u BiH

Mapa za prijavu i praćenje elementarnih nepogoda u BiH

Mapa za prijavu i praćenje elementarnih nepogoda u BiH

Interaktivna mapa putem koje možete prijaviti šta se dešava u vašoj neposrednoj okolini.

S obzirom na alarmantnu situaciju u cijeloj BiH koja je nastala uslijed poplava koje se šire našom zemljom, UG Zašto ne je pokrenula interaktivnu mapu na kojoj građani i građanke mogu prijaviti šta se dešava u njihovoj neposrednoj okolini, da li postoji potreba za spašavanjem ugroženih građana, da li je došlo do pokretanja klizišta uslijed poplava i slično. 

Mapa se nalazi na adresi http://mapapoplava.zastone.ba/ i sadrži više kategorija u kojima možete prijaviti probleme uzrokovane elementarnim nepogodama, uključujući prijave poplava, prijave klizišta, nestanak struje, prekid telekomunikacija, prekid saobraćaja, ugroženo stanovništvo, te mjesta za prikupljanje pomoći. Svrha mape je da okupi na jednom mjestu sve informacije o elementarnoj nepogodi koja je zahvatila našu zemlju, kao i da pomogne građanima i građankama u planiranju kretanja, putovanja ili dobijanju informacija o eventualnoj neposrednoj opasnosti.

Pored prijave putem mape, svi stanovnici mjesta zahvaćenih poplavama, mogu da se jave putem email adrese poplave.bih@gmail.com, kao i na brojeve telefona 033/618-431, 060/316-3864, ali i putem Facebook stranice Mapa poplava BiH.

Iz UG Zašto ne ističu kako će sve prijave biti postavljene na mapu, ali i da će biti proslijeđene  službama civilne zaštite koje su nadležne za područje na kojem je identifikovan problem, ali i drugim službama nadležnim za reagiranje u ovakvim situacijama. 

 
Ovaj tekst je objavljen u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH'. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje.