ARTICLE 19: u odbranu slobode govora i informisanja

Organizacija

ARTICLE 19: u odbranu slobode govora i informisanja

Organizacija ARTICLE 19 od 1987. brani slobodu izražavanja i informisanja.

Misija organizacije sa sjedištem u Londonu je "svijet u kojem su ljudi slobodni da izraze svoje mišljenje, učestvuju u donošenju odluka i prave informisane izvore u svom životu". Naziv organizacije potiče od Člana 19 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, u kojoj se kaže: "Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu zadržavanja mišljenja bez vanjskih pritisaka te slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg sredstva javnog priopćavanja i bez obzira na granice."

ARTICLE 19 učestvuje u kampanjama za promociju slobode govora, pluralizma i slobodnog pristupa informacijama, te savjetuje u razvoju legislative koja će biti u skladu s ovim principima. Organizacija ima izdavačku djelatnost i putem nekoliko web sajtova prati slučajeve kršenja prava na izražavanje.

Pročitajte intervju sa Andrew Smithom, pravnim ekspertom organizacije.