OSCE: 15 godina borbe za slobodu medija

OSCE: 15 godina borbe za slobodu medija

Povodom petnaest godina od osnivanja OSCE-ovog Ureda za slobodu medija, pokrenuta je web stranica na kojoj se pored informacija o Uredu i njegovim uposlenicima nalaze i mnogobrojne publikacije, blogovi gostujućih autora kao i brojni izvještaji o stanju slobode medija u zemljama OSCE regiona.

Stručnjaci poput Alison Bethel McKenzie, izvršne direktorice IPI zatim Timothy Karra-, direktora Strategy for Free Press ili Christiana Moller-a nezavisnog medijskog istraživača i konsultanta, pojavljuju se na stranici kao gostujući autori članaka o stanju slobode medija, razvoja interneta i njegove uloge u zaštiti privatnosti kao i retrospektivi poslednjih petnaest godina Ureda za slobodu medija.

U video galeriji, Frank La Rue, specijalni izvjestitelj UN-a o promociji i zaštiti prava na mišljenje i izražavanje na pitanje šta će biti najveći izazov za slobodu medija u narednih petnaest godina, između ostalog navodi kako nam nove tehnologije donose nove izazove ali ne mijenjaju principe ljudskih prava.  U galeriji se takođe nalaze intervjui sa brojnim medijskim stručnjacima iz cijele Evrope koji govore o izazovima medija i današnjem dobu. 

Web stranica www.rfom15.org služi kao svojevrsno odbrojavanje do petnaeste godišnjice Ureda, ali i kao baza podataka o razvoju i stanju medija u današnjem digitalnom dobu, tako da je sve izvještaje i publikacije moguće naći u posebnim tematskim sekcijama uključujući građansko novinarstvo, promociju slobode medija na internetu, digitalizaciju kao i govor mržnje i samoregulaciju medija.

Poslednje objavljene blogove kao i tok odbrojavanja moguće je pratiti i na Twitteru pod #RFOM15 hashtagom.