PayDesk: mreža za freelance novinare

PayDesk: mreža za freelance novinare

PayDesk: mreža za freelance novinare

Mreža freelancera PayDesk medijskim kompanijama i nevladinim organizacijama iz cijelog svijeta omogućava angažiranje novinara u više od 150 zemalja. 

PayDesk, mreža za povezivanje freelancera i potencijalnih poslodavaca, preuzimanjem platforme NewsFixed u svoju ponudu je uključila stotine novinara iz 150 zemalja svijeta. PayDesk omogućava besplatnu registraciju freelance novinarima i njihovo jednostavno pronalaženje po lokaciji i specijalizaciji (TV, radio, online itd.), te u situacijama udarnih vijesti, tematskih reportaža i specijaliziranih istraživačkih priča predstavlja brz način pronalaženja kontakata u zemlji u kojoj medijska organizacija ili istraživačka institucija nemaju predstavnike.

PayDesk organizacijama naplaćuje 25% provizije i očekuje da anagažovanim novinarima isplate honorare na dan završetka zadatka. Prijava je za freelancere besplatna ali se njihov prijašnji rad verificira pri ubacivanju u sistem, kako bi se osiguralo kreiranje baze kvalitetnih i pouzdanih novinara.