Priručnik: Excel za novinare

Priručnik: Excel za novinare

Počev od samih osnova korišćenja Excela, autorke nas vode korak po korak kroz kratke ilustrovane lekcije koje se bave upravo onim radnjama u Excelu koje su potrebne baš novinarima.

Britanski Centar za istraživačko novinarstvo (The Centre for Investigative Journalism) objavio je priručnik dostupan na webu pod nazivom “Data Journalism” koji je usredsređen na osnovni alat data novinara – spreadsheet (drugim rečima – Excel ili srodni programi). 

Priručnik vodi korisnika kroz primere i vežbe za korišćenje Excela u radu sa velikim setovima podataka, kao i kroz funkcije koje omogućavaju “propitivanje” podataka. 
 
Kako autorke priručnika Elena Egawhary and Cynthia O’Murchu kažu u uvodu, priručnik je namenjen “svim novinarima koji žele da kompetentno savladaju umetnost propitivanja brojeva” i dodaju da rad sa brojevima i njihovo istraživanje nije nov oblik novinarstva, već veština koju može da savlada svaki novinar. 
 
Počev od samih osnova korišćenja Excela, autorke nas vode kroz korak po korak kroz kratke ilustrovane lekcije koje se bave upravo onim radnjama u Excelu koje su potrebne baš novinarima, bez viška informacija, a to su, između ostalog: osnovna matematika u Excelu (računanje povećanja i smanjenja, računanje procentualne razlike, računanje ukupne vrednosti, prosečne i srednje vrednosti), filterisanje podataka, kreiranje pivot tabela, ali i importovanje podataka u Excel iz tekstualnih fajlova i tabela sa weba, kao i iz PDF fajlova, a tu je i lekcija o skrejpingu podataka s weba.