Digitalni vodič za izveštavanje o korupciji

Publikacija

Digitalni vodič za izveštavanje o korupciji

Priručnik u izdanju ICFJ-a daje uputstva za korištenje sudskih i baza podataka o firmama i kompanijama za potrebe izveštavanja o organizovanom kriminalu i korupciji. 

Kako organizovani kriminal jača na trans-nacionalnom nivou, teško uhvatljiv i zbog odlične prekogranične umreženosti, novinari pronalaze nove alate, pre svega u novim tehnologijama, da razotkriju njegove mehanizme i aktere.

Međunarodni centar za novinare (International Center for Journalists – ICFJ) objavio je krajem 2008. priručnik za korištenje baza podataka i softverskih alata u  izveštavanju o korupciji i organizovanom kriminalu. Autor je Paul Radu, istraživački novinar iz Rumunije sa velikim iskustvom na prekograničnim (regionalnim i međunarodnim) projektima izveštavanja na ovu temu.

Najveći deo ovog lako čitljivog priručnika na 50-ak strana posvećen je pretrazi sudskih baza podataka i baza specijalizovanih za podatke o firmama i kompanijama. Date su relevantne web adrese baza i uputstva za njihovo pretraživanje, kao i objašnjenja o tome kako u kojoj zemlji doći do ovih izvora ako nisu dostupni online.

Među ostalim veštinama i alatima koje ovaj priručnik objašnjava na primerima iz prakse su istraživanje off-shore kompanija, softveri za analizu društvenih mreža, tehnike timskog rada na terenu i prekogranične saradnje novinara, te pitanja sigurnosti u cyber-prostoru pri istraživanju.

MediacentarOnline se zahvaljuje autoru i ICFJ-u na dozvoli da priručnik objavi u verziji na engleskom jeziku, te u prevodu na BHS koji će uskoro biti dostupan na ovim stranicama.

Ovde preuzmite verziju priručnika na engleskom jeziku.