Lucinda Fleeson: Dig Deep-Aim High (prevod na srpski)

Publikacija

Lucinda Fleeson: Dig Deep-Aim High (prevod na srpski)

"Deset koraka u istraživačkom novinarstvu - Kopaj duboko & ciljaj visoko", priručnik o istraživačkom novinarstvu u kome je komprimovana srž problema, prepreka i zamki istraživačkog novinarstva napisala je američka novinarka Lucinda Fleeson. Knjigu je u srpskom prevodu izdao Irex Beograd.

"Deset koraka u istraživačkom novinarstvu - Kopaj duboko & ciljaj visoko"  priručnik je o istraživačkom novinarstvu u kome je na devedesetak strana komprimovana srž problema, prepreka i zamki na koje novinar može naići u bavljenju ovim vidom novinarstva. Američka novinarka, Lucinda Fleeson, napisala ga je tokom devet meseci 1998. godine (Knight International Press Fellowship) radeći u Centrima za nezavisno novinarstvo u Budimpešti, Bukureštu, Bratislavi i Pragu, oslanjajući se pre svega na iskustvo iz novine "The Philadelphia Inquirer" u kojoj je najduže radila. Knjigu je u srpkom prevodu izdao Irex Beograd, a može se naći u Media centru u Beogradu i Sarajevu.

Ova publikacija je gotovo jednako dragocen priručnik za novinare početnike, urednike, kao i za profesore novinarstva, odnosno trenere na novinarskim radionicama, jer ima razrađen metodološki pristup za obuku novinara, a sadrži veliki broj saveta i konkretnih primera o tome kako su pojedini problemi u evoluciji istraživačkog novinarstva rešavani.

U prvom delu publikacije "Deset koraka u istraživačkom novinarstvu" autorka objašnjava pojam istraživačkog novinarstva i sve bitne faze u radu na određenom poduhvatu od pronalaženja sredstava, uredničke podrške i vremena za rad do realizacije projekta: pronalaženja izvora, proučavanja problema kojim se bavimo, traženja dokumenata, posmatranja sa lica mesta, pripreme za konfrotirajuće intervjue, saveta za odmeravanje dužine priče i njeno komponovanje, ili tzv. pakovanje.

U drugom delu "Kopaj duboko & ciljaj visoko" metodski su razrađeni časovi za radionicu sa pitanjima, zadacima i primerima uz koje će se obučavati novinari da prođu kroz proces rada u istraživačkom novinarstvu, uz nastojanje da im se ponudi strategija da se određene prepreke prevaziđu.

U obuku je uključena analiza istraživačkih novinskih članaka i priprema skice za njihovo poboljšanje korišćenjem istraživačkih tehnika. Kao prilog su uključeni i tekstovi uglednih svetskih novinara i novinarskih organizacija koji sažimaju dragoceno dugogodišnje iskustvo u radu na istraživačkim projektima.

U njima, između ostalog, Judžin Roberts (Jugine Roberts), urednik "Philadelphia Inguirer-a", novina dobitnika 17 Pulicerovih nagrada, objašnjava kako istraživačko novinarstvo ne znači "obesiti političara" ili ga uhvatiti sa spuštenim pantalonama, već je definicija ovog vida novinarastva mnogo šira i složenija.

U ovom prilogu nalazi se i tekst grupe autora, američkih novinara i profesora, pod nazivom "Tajanstvena umetnost navođenja ljudi da vam kažu istinu". U njemu se otkrivaju psihološke tajne za odabir i vođenje razgovora sa sagovornicima, ali i definiše jedan od najznačajnijih elemenata u ovom izuzetno kompleksnom i ozbiljnom poslu: objašnjava se kakva treba da bude socijalna i profesionalna pozicija novinara istraživača.

To je, pored svih ostalih uputstava koje nudi priručnik, bazni nauk, jer se kad se dobro razume uloga profesije u ovom radu mogu otkloniti greške, steći jaka motivacija i snažno samopouzdanje neophodno da bi se novinar suočio sa ozbiljnim izazovima i dilemama koji ga čekaju na putu istraživanja.

Autorka priručnika posebno upozorava i da se novinari u novonastalim demokratijama suočavaju sa preprekama koje su dublje i teže premostive od prepreka sa kojima se suočava američki novinar. U ovim sredinama obično nema zakona o pristupu informacijama i zakona protiv klevete (ili se voluntaristički primjenjuju), pa je savet za naše novinare da moraju biti dodatno oprezni u istraživačkom novinarstvu.

Napisala: Valentina Delić