Smartphone reporting: Social Network Cafe u Sarajevu

Smartphone reporting: Social Network Cafe u Sarajevu

Ka5aN Cafe, prvi i jedini social network cafe u Sarajevu otvoren je 2010. godine i poslednje tri godine utočište je za brojne internet kreativce iz Bosne i Hercegovine i regiona. 

Ideja za jedan ovakav koncept nastala je tokom neposrednog razgovora web dizajnera, blogera i ljudi koji Twitter i Facebook koriste kao sredstvo neposrednog komuniciranja i izvor brzih informacija.

Cilj cafea i njegovog vlasnika i kreatora, Tarika Kapetanovića, jednog od najaktivnijih bosanskohercegovačkih community managera, jeste povezivanje različitih ljudi koji žele iskazati svoju krativnost i uticaj u društvu s kojim često komuniciraju koristeći društvene mreže. Pokretanje jednog inovativnog koncepta kao što je ovaj, podržali su aktivni blogeri, novinari, freelanceri, fotografi i web dizajneri iz regiona i svijeta. 

Danas se uz Ka5aN cafe veže i, pored prostora u kojem možete uživati radeći na mrežama, Ka5aN blog i Tarik Kapetanović, osnivač i . 

U duhu inovativnosti i kreativnosti i mi smo isprobali nešto novo, tako da smo video prilog koji smo radili sa Tarikom u prostoru Ka5aN cafe-a, u potpunosti snimali smartphoneom.