Studija sistema nacionalnog integriteta

Studija sistema nacionalnog integriteta

Studija sistema nacionalnog integriteta

Izvještaj Transparency International-a "Studija sistema nacionalnog integriteta: Bosna i Hercegovina 2013" pruža procjenu zakonskog osnova i stvarnog učinka institucija koje su relevantne za cjelokupan antikorupcijski sistem: izvršne i sudske vlasti, zakonodavstva, glavnih državnih institucija nadzora, medija, civilnog društva, poslovnog sektora i međunarodnih organizacija.

Studija sistema nacionalnog integriteta, koncepta koji je TI razvio kao dio svog holističkog pristupa borbi protiv korupcije, putem analize funkcionisanja ovih stubova društva daje procjene stanja, preporuke i osnovu za poređenje sa prethodnim i budućim mjerenjima. Zaključci ovih analiza predstavljaju trenutno stanje države, njenu političku volju, te ulogu civilnog društva za potrebne relevantne reforme.

Kompletan izvještaj za 2013. je dostupan na stranicama Transparency International-a BiH.

"Ovaj tekst je objavljen u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH'. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvu možete čitati u našem serijalu ovdje".