Vodič kroz Creative Commons sadržaje

Vodič kroz Creative Commons sadržaje

Vodič kroz Creative Commons sadržaje

UNESCO-ova publikacija "Otvoreni sadržaji - vodič za korištenje Creative Commons licenci" pruža detaljan pregled prakse otvorenih licenci na internetu - od uvoda u teoriju ovakvog promišljanja autorskih prava ("neka prava pridružana" u odnosu na tradicionalno "sva prava pridružana"), pregleda šest najčešće korištenih CC licenci, do savjeta kako izabrati pravu licencu za svaki tip i namjenu sadržaja i tehnički ih sprevesti u djelo. 

Priručnik, koji je i sam pod CC licencom, za UNESCO je priredio pravnik Dr. Till Kreutzer iz tima iRights.info, koji se bavi autorskim pravima u digitalnom dobu.

Kompletnu publikaciju možete preuzeti ovdje.