BALKANSKE ŽENE I NJIHOVI SINOVI – o patrijarhatu na Balkanu

Povodom izložbe fotografija SEE New Perspectives – iz ugla balkanskih fotografa Mediacentar Sarajevo vas poziva na razgovor

BALKANSKE ŽENE I NJIHOVI SINOVI – o patrijarhatu na Balkanu

Patrijarhat na Balkanu predstavlja jedan od najjačih stubova nacionalnih ideologija. Istovremeno, jedna je od glavnih odrednica 'divljeg i egzotičnog' Balkana, tog drugog koji stoji spram Evrope.

Šta je patrijarhat za Balkan 21-og vijeka? Da li 'procesi evropskih integracija' mijenjaju patrijarhat na Balkanu, ili naprotiv, samo jačaju već postojeće rodne obrasce?

Koliko smo upoznati sa onim ženama i muškarcima koji su kroz istoriju i danas bili alternativa patrijarhalnoj matrici balkanskih društava´? Kako definišemo Balkan danas, u odnosu na Evropu i 'euro-atlantske integracije' – da li je još uvijek 'divlji', 'egzotičan muzej pod otvorenim nebom', ili dobija neka nova značenja?

Pridružite nam se na razgovoru i podijelite vaša iskustva, pitanja i stavove sa našim gostima i gošćama:

Tanja Petrović, asistentica pri Istraživačkom centru Slovenske akademije nauka i umjetnosti

Ivana Pantelić, istoričarka pri Institutu za savremenu istoriju, Beograd

Jakov Čaušević, magistar rodnih studija, Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije, Sarajevo

Također, ovom prilikom ćemo promovisati i dvije nove publikacije autorica/gošća na razgovoru:

Yuropa: Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima (Beograd, Reč, 2012) autorice Tanje Petrović i

Partizanke kao građanke: društvena emancipacija partizanki u Srbiji, 1945-1953, (Institut za savremenu istoriju: evoluta, 2011) autorice Ivane Pantelić

Razgovor će se desiti u utorak, 30.10.2012. godine sa početkom u 18.00 u prostorijama Mediacentra Sarajevo, Kolodvorska 3. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-mail adrese kontakt@media.ba ili telefona 033.715.840.

Očekujemo Vas!

Mediacentar Sarajevo