Internet i sloboda pristupa informacijama

Učesnici treninga će se upoznati sa osnovnim elementima Zakona o slobodi pristupa informacijama. Zahvaljujući nizu praktičnih vježbi, učesnici će biti osposobljeni sami ispuniti Zahtjev za pristup informacijama i uputiti ga pravoj instituciji. Program treninga sadrži i najznačajnije karakteristike mašina za on-line pretraživanje, te korištenje elektronskih resursa za bolju obradu teme za novinarsku priču. Trening je namijenjen novinarima i novinarkama bh. štampanih i elektronskih medija koji su medijski partneri USAID Media.

Trening za novinare 'Zakon o slobodi pristupa informacijama i on-line potraga za informacijama' održat će se od 27. do 29. novembra u Mediacentru Sarajevo.
Učesnici će se upoznati sa osnovnim elementima Zakona o slobodi pristupa informacijama, načinom kako se piše Zahtjev za pristup informacijama, te njegovim putem kroz birokratiju sistema.
Novinari će također dobiti i presjek stanja implementacije ovog Zakona u BiH, kao i regionu, te na brojnim primjerima iz prakse učiti kako na najbolji način iskoristiti pozitivne aspekte ovog Zakona za objektivan rad u medijima.
Tokom posljednjeg dana treninga pod nazivom 'On line potraga za informacijama', kroz praktičan rad, učesnici će upoznati  strategije za najefikasnije pretraživanje na internetu uz pomoć mašina za pretraživanje i dostupnih baza podataka. Učesnici će se upoznati sa osnovama internet etike, kao i praktičnom upotrebom dodatnih servisa za novinarsku priču (alert, diskusione grupe, forumi itd.).
Metodologija rada se bazira na teoretskim i praktičnim sesijama sa naglaskom na praktične vježbe, primjere iz prakse i stručne literature. Glavne metode rada su analiza, diskusija i praktičan rad.
 Predavačice na treningu su: Amira Krehić, direktorica Centra za slobodan pristup informacijama i Dženana Alađuz, direktorica Asocijacije za unapređenje informacijskih nauka INFOHOUSE– BH.
Organizator radionice je USAID Media u suradnji sa NetNovinar – Centrom za istraživačko novinarstvo i medijsku edukaciju (osnivači: Mediacentar Sarajevo i Centar za istraživačko novinarstvo, Zagreb).