Istraživačke priče o bh. pravosuđu

Na drugoj radionici programa „Analitičko izvještavanje - Pravda i sigurnost u BiH“, koja će od 12. do 14. juna 2007. biti održana u Mediacentru Sarajevo, novinari bh. medija nastaviće specijalizaciju u oblasti istraživačkog novinarstva na temu pravde i sigurnosti.

Učesnici će uz konsultacije sa predavačima raditi na istraživačkim pričama iz oblasti pravde i sigurnosti u BiH na teme koje su odabrali na prvoj radionici programa (17.-19. april 2007.).
Tokom radionice, učesnici će posjetiti Državnu agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) BiH, gdje će se upoznati sa aktivnostima ove agencije i razgovarati sa gosp. Seadom Liskom, zamjenikom direktora SIPA-e i gđom. Željkom Kujundžijom, portparolkom ove organizacije.
Dejan Anastasijević, gost predavač i urednik u nedjeljniku „Vreme“ iz Beograda, govorit će o etičkim protivrječnostima u medijima regije, posebno u zemljama bivše Jugoslavije, kao i o etici u istraživačkom novinarstvu u pričama o pravdi i sigurnosti.
Glavni predavači su Mehmed Halilović, zamjenik Ombudsmana za medije FBIH i Rasim Ćerimagić, predavač u Visokoj školi novinarstva Media plan u Sarajevu.
Ovo je prva generacija bh. novinara i novinarki koja će krajem juna završiti troipomjesečnu edukaciju istraživačkog novinarstva iz oblasti bh. pravosuđa.Prijave za drugu generaciju bh. novinara i novinarki na program „Analitičko izvještavanje-Pravda i sigurnost u BiH“ su u toku.
Novi jednoipogodišnji program NetNovinar trening centra „Analitičko izvještavanje-Pravda i sigurnost u BiH“ je program podrške istraživačkom novinarstvu u oblasti reformi pravosuđa i sigurnosnih službi u BiH, koji će bh. urednicima i novinarima pomoći da poboljšaju javni dijalog o sigurnosti u BiH i upoznaju procese reformi pravosuđa u BiH.
Cilj programa je da bh. novinari i novinarke unaprijede istraživačke metode analitičkog izvještavanja o temama reformi pravosuđa i sigurnosnih službi u BiH.
 Organizator je NetNovinar – Centar za istraživačko novinarstvo i medijsku edukaciju (osnivači: Mediacentar Sarajevo i Centar za istraživačko novinarstvo, Zagreb).
Program finansira Ambasada Velike Britanije Sarajevo u okviru Programa Global Conflict Prevention Fund.