Mediacentar Sarajevo nastavlja sa podrškom organizacijama civilnog društva (OCD)

Organizacije regionalnog projekta Naši mediji: Inicijativa za unapređenje medijske pismenosti, dijalog i aktivizam najavljuju program podgrantova za organizacije civilnog društva (OCD) u Albaniji, Bosni i Hercegovini , Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.  
 
Svrha programa podgrantova je poticanje angažmana i izgradnja kapaciteta OCD-ova koje rade u oblasti medija, slobode izražavanja ili digitalnih tehnologija, kao i obrazovanja, ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.  
 
Za organizacije iz Bosne i Hercegovine poziv će biti objavljen 10. januara 2024. godine na stranici i društvenim mrežama Mediacentra Sarajevo. 
 
Poziv je dio regionalnog projekata “Naši mediji” koji se realizuju uz finansijsku podršku Evropske unije, u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Albaniji i Turskoj, od strane partnerskih organizacija SEENPM-a, Albanskog medijskog instituta, Mediacentra Sarajevo, Vijeća za štampu Kosova, Instituta za medije Crne Gore, Makedonskog instituta za medije, Novosadske novinarske škole, Mirovnog inštituta i Bianeta.