Počela kampanja "Mediji za građane - građani za medije": Profesionalno novinarstvo je važno

U Bosni i Hercegovini danas je počela javna kampanja “Mediji za građane - građani za medije” koju provodi Mediacentar Sarajevo. Kampanja ukazuje na važnost profesionalnog novinarstva koje služi javnom interesu svih građana i građanki. Učesnici kampanje, istaknuti novinari i novinarke, upozoravaju na prijetnje profesionalnom novinarstvu, objašnjavaju bitne aspekte novinarskog rada, te pojave koje doprinose stvaranju zabluda o medijima i gubitku povjerenja u njihov rad.
 
Oni podsjećaju, između ostalog, na principe profesionalnog novinarstva i ulogu novinara u društvu; objašnjavaju karakteristike istraživačkog novinarstva i fact-checkinga; odgovaraju na pitanja šta je dobar intervju; šta bi trebala biti prava uloga javnog servisa; zašto je važno znati kako se mediji finansiraju i u čijem su vlasništvu; kako društvene mreže utiču na novinarstvo. Ukazuju, takođe, na učestale prijetnje i fizičke napade na novinare, kao i izostanak adekvatnih reakcija policije, pravosuđa i javnosti, te posebno upozoravaju na položaj žena u medijima.
 
Učesnici i učesnice kampanje su: Aladin Abdagić, Borka Rudić, Dalibor Tanić, Dragan Bursać, Duška Jurišić, Emela Burdžović Slipičević, Katarina Panić, Maja Nikolić, Marina Riđić, Medina Šehić, Mubarek Asani, Semir Mujkić, Štefica Galić, Tomislav Đurić i Vildana Selimbegović. 
 
 
Kampanja daje doprinos medijskoj i informacijskoj pismenosti u BiH edukacijom o vrijednostima na kojima se zasniva profesionalno novinarstvo, podizanjem svijesti o važnosti slobode medija i ulozi koju građani mogu imati u zalaganju za nju, te podsjećanjem na potrebu kritičkog pristupa medijskim sadrżajima.
 
Novinari su glas javnosti. Oni postavljaju pitanja u ime građana i građanki i istražuju teme od javnog interesa kako bi društvu osigurali tačne, potpune, nepristrasne i pravovremene informacije. .
 
Kampanja je dio regionalnog projekta “Mediji za građane – građani za medije“ i istovremeno se odvija u pet zemalja regije (Albanija, BiH, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija).
 
Pozivamo vas da podijelite video sadržaje i/ili fotografije ove kampanje u vašem mediju i na društvenim mrežama i tako doprinesete boljem razumijevanju uloge novinarstva u društvu.
 
 
 
Regionalni program “Mediji za građane – građani za medije: Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za razvoj medijske i informacijske pismenosti na Zapadnom Balkanu” uz podršku Europske unije implementiraju partnerske organizacije Mediacentar Sarajevo, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni Inštitut, SEENPM.