SEE partnerstvo za razvoj medija

Osam članica SEENPM-a, zajedno sa krovnom organizacijom, implementira projekat SEE partnerstva za razvoj medija, koji podržava razvoj nezavisnih i odgovornih medija na Zapadnom Balkanu (decembar 2013 - novembar 2017).

Centar za nezavisno novinarstvo (Rumunija) je međunarodni koordinator ovog projekta, čiji je cilj da poboljša kapacitete medijskih organizacija na polju radnih uslova i obrazovnog nivoa novinara, kao i da unaprijedi njihov stav prema zagovaračkoj djelatnosti i medijskoj pismenosti. Projekat također nastoji informisati i potaći informisane javne debate o slobodi izražavanja uošte i posebno medijskim slobodama, te proširiti podršku zainteresiranih strana i građanstva procesima reforme medijskog sektora.

SEE partnerstvo za medijski razvoj implementira konzorcij medijskih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bugarske i Rumunije. Uključeni su i medijski profesionalci iz Kosova i Turske. Projekat se fokusira na tri teme : radni uslovi novinara, medijsko obrazovanje (i za novinare i za javnost) i sloboda izražavanja. 

«Stanje radnih uslova je, u vremenu mijenjanja medijskog okruženja i boznis modela, jedan od najosjetljivijih i najtežih problema. Partnerstvo ima cza cilj da u javnu debatu uključi nove interesne strane povezane sa medijskim slobodama i nezavisnošću medija, te da kreira sinergije između medijskih organizacija i ovih interesnih grupa (sindikata, grupa za zaštitu slobode govora, učitelja, roditelja, predstavnika vlasti itd.)», navodi Ioana Avădani, izvršni direktor Centra za nezavisno novinarstvo iz Rumunije i projekt koordinator SEE partnerstva za razvoj medija. 

Projektne aktivnosti uključuju: istraživanje koje nastoji identificirati probleme koje treba riješiti svaka od IPA zemalja; trening, čiji je cilj da učesnicima ponudi potrebno znanje, vještine i stavove koji će dalje poboljšati njihove zagovaračke aktivnosti; zagovaračke aktivnosti u skladu sa pravcima određenim na radionicama u svakoj od država; analiza, komparacija i homogenizacija aktivnosti među 5 uključenih IPA zemalja. U okviru projekta će biti pripremljene i objavljene preporuke za promjene u regionalnim politikama, što će najvažnija pitanja dovesti na nivo Europe, putem zagovaračkih aktivnosti u Briselu. 

Projekat kofinansira Europska komisija, Odjel za civilno društvo, Program za slobodu i odgovornost medija, EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI. Za više detalja, molimo vas da kontaktirate Cristina Lupu (ekspert za komunikacije), cristina@cji.ro; Mihaela Danga, projektni asistent (mihaela@cji.ro). 

Članovi SEENPM mreže koji učestvuju u projektu : Albanian Media Institute, Mediacenter for Media and Civil Society Development (BiH), Media Initiatives – Association  for Media Development and Promotion of Professional Journalism (BiH), Macedonian Institute for Media (Makedonija), Montenegro Media Institute (Crna Gora), Media Center (Srbija), Media and Reform Centre Nis (Srbija), Media Development Center (Bugarska).