Studijska posjeta BiH zbližila moldavske novinare

Situacija u BiH je veoma slična situaciji u Moldaviji i zbog toga je upoznavanje iskustva u BiH veoma značajno za nas.Fascinantno je to da uprkos strašnom ratu u BiH, novinari i mediji idu dalje u suradnji i povezivanju, te promoviranju ideje o zajedničkoj Bosni i Hercegovini. Ovo je samo jedan od zaključaka moldavskih novinara koji su posjetili medije i nevladine organizacije u BiH od 19. do 24.juna.

Devet moldavskih novinara iz Republike Moldavije u okviru projekta « Building the conflict-resolution capacity of jounalists from Gagauzia, Transnistria and other Moldovan regions» (Izgradnja kapaciteta za razrješenje konflikta među novinarima iz Gagauzie, Transnistrije i drugih moldavskih regija) bili su u studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini od 19. do 24. juna. Tokom boravka u BiH posjetili su bosanskohercegovačko  Vijeće za štampu, Javni radio televizijski servis Bosne i  Hercegovine, Radio “Studio 88”, Nansen dijalog centar Mostar, Nezavisne novine i Radio televiziju Republike Srpske u Banjoj Luci,  magazin “BH Dani” i Helsinški komitet za ljudska prava u Sarajevu. Cilj posjete bio je da se novinari upoznaju sa načinom na koji su bh mediji unaprijedili proces međusobne suradnje, razumijevanja i komunikacije.
posjeta novinara Javnom radio televizijskom servisu Bosne I Hercegovine
Transnistria je samoproklamovana republika od 1990. godine koja je nastala sukobom separatista i trupa centralnih vlasti. Od tada su regije Republike Moldavije i regija Transnistrija oštro politički podijeljene i još jedan od ciljeva ovog projekta je bilo spajanje novinara iz tih moldavskih regija.
“Ideja kretanja naprijed, način rekonstruiranja rata i rješavanja konflikta odlično je prezentirana u medijima koje smo posjetili. Moldavski novinari su mogli veliki dio ove situacije smjestiti u vlastiti kontekst, a jedan od njihovih velikih problema je nepostojanje dovoljno razrađenih mehanizama koji bi omogućili da se ide dalje. To što su moldavski novinari ovdje, zajedno i razgovaraju, veliki je korak za Moldaviju”, izjavila je Natalia Angheli- Zaicenco, predstavnica Centra za nezavisno novinarstvo iz Kišnjeva..
Moldavski novinari u posjeti magazinu “BH Dani”
Jedan od novinara, Eugen Urusciuc, direktor novinske agencije “DECA”, izjavio je kako je za njega velika stvar što je tokom petodnevne posjete BiH imao priliku razgovarati sa kolegama iz Transnistrie.
Novinari iz Republike Moldavije složili su se da ,iako se desio rat, bh. novinari surađuju i pronalaze načine kako prevazići posljedice rata, podijeljenosti i mržnje.Složili su se da će im iskustvo stečeno tokom ove posjete biti veoma korisno u radu.
moldavski novinari u posjeti Radio televiziji Republike Srpske
Moldavski novinari po povratku u matične medijske kuće u Republici Moldaviji objavit će niz novinskih članaka o stečenim iskustvima u Bosni i Hercegovini.
“Vraćam se u svoju zemlju veoma inspirirana i mislim da imam mnogo materijala u rukama za pisanje”,  izjavila je Inna Russu, novinarka dnevnih novina “Pridnestrovie”.
Organizator ove posjete bili su Centar za nezavisno novinarstvo iz Kišnjeva i NetNovinar-Centar za istraživačko novinarstvo i medijsku edukaciju (Mediacentra Sarajevo i Centra za istraživačko novinarstvo iz Zagreba).