Značaj baze podataka u istraživačkom radu

Druga radionica 'Programa istraživačkog novinarstva: priče na temu organiziranog kriminala', obuhvatit će etiku istraživačkog novinarstva i  pretraživanje baza podataka. Učesnici radionice radit će intenzivno na istraživačkim pričama. Radionica će se održati  od 05. do 08. decembra u Mediacentru Sarajevo, a učesnici su novinari iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Novinari će učiti kako pretraživati bazu podataka i shvatiti njen značaj u istraživačkom radu. Ovaj dio radionice vodit će Paul Christian Radu, višestruko nagrađivani rumunjski istraživač-novinar. Tokom pretraživanja učesnici će koristiti bazu podataka Lexis Nexis, jednu od najvažnijih i najvećih online baza podataka na svijetu.
Upoznat će se i sa naprednim pretraživanjem web-a kao i alatima i tehnikama za uspješnu online pretragu.
Novinari će na radionici intenzivno raditi na svojim istraživačkim pričama uz individualne konsultacije sa glavnim trenerima. Ovakav način rada pripremit će ih za nastavak online rada na pričama koje će se po završetku programa objaviti u njihovim matičnim medijskim kućama.
Treneri na radionici su: Saša Leković – Mediacentar Sarajevo / Centar za istraživačko novinarstvo, Zagreb; Branko Čečen – Mediacentar Sarajevo, Nevena Ršumović, glavna i odgovorna urednica edukativnog portala NetNovinar.org i trenerica Computer Assisted Reporting-a/CAR i Paul Cristian Radu – Romanian Center for Investigative Journalism.
Četvrti ciklus petomjesečnog Programa istraživačkog novinarstva završit će se u januaru 2007. godine .
Sve priče će se objaviti i na web portalu Net Novinar u sekciji istraživačkog novinarstva www.netnovinar.org/ir.
Organizatori Programa istraživačkog novinarstva su NetNovinar – Centar za istraživačko novinarstvo i medijsku edukaciju (osnivači: Mediacentar Sarajevo i Centar za istraživačko novinarstvo, iz Zagreba).
Program su finansijski podržali Fond otvoreno društvo BiH i Švedski helsinški komitet za ljudska prava.