Istraživačko novinarstvo – priče na temu organiziranog kriminala

Istraživačko novinarstvo – priče na temu organiziranog kriminala

2005

Istraživačko novinarstvo – priče na temu organiziranog kriminala je edukativni program Mediacentra lansiran 2005. godine. Cilj programa je da omogući novinarima razvijanje vještina istraživačkog novinarstva, kao i njihovo osposobljavanje za samostalni rad na sopstvenim istraživačkim pričama. Pored toga što odgovara na izraženu potrebu i interesovanje novinara/ki za usavršavanjem i saradnjom sa kolegama u regionu, ovaj program nastao je i kao odgovor na nedostatak dugoročnog, sistematičnog i praktičnog obrazovanja koje pruža neophodne vještine u radu na istraživačkim pričama, a u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima.  

Regionalnog karktera, ovaj program okupio je preko 80 novinara/ki iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Hrvatske, različitog profesionalnog background-a. Svi/e polaznici/e programa su dobili i članstvo u regionalnoj novinarskoj mreži 'NetNovinar', koja okuplja novinare iz Jugoistočne Evrope (www.netnovinar.org/ir).

Metodologija treninga kombinuje klasične, 'Face to Face' trening sesije i on-line učenje i praktičan rad, uz pomoć 'Moodle' softverske platforme. Ovakva metoda rada jedinstvena je na našim prostorima, a polaznicima pruža neophodno teorijsko znanje, kao i priliku da rade na sopstvenim istraživačkim pričama na temu organizovanog kriminala.

Program unaprijeđuje vještine u slijedećim oblastima:

1.    Istraživački proces
2.    Organiziranje i provođenje novinarskog istraživanja
3.    Etika u istraživačkom novinarstvu
4.    Zakoni i istraživačko novinarstvo
5.    Tehnike istraživanja Interneta i baza podataka
6.    Pisanje istraživačkih priča (na temu organiziranog kriminala)

Trenerski tim programa čine iskusni novinari-istraživači, urednici/e i univerzitetski profesori/ke -

•    Saša Leković, glavni trener (Zagreb, Hrvatska) profesionalni je novinar 29 godina, trener istraživačkog novinarstva sa međunarodnom licencom i medijski konzultant. Radio je u printanim i elektronskim medijima. Od 2008. godine je suosnivač i trener u Medijskom trening centru pri Fakuletu za komunikacije i medije u Beogradu (FMK, CIN Beograd, CIN Zagreb), predavač istraživačkog novinarstva na FMK, te autor i urednik multimedijalnog projekta POTRAGA na B92 (web, TV, radio).

•    Branko Čečen, glavni trener  (Beograd, Srbija) – novinar i urednik sa 15 godina iskustva u printanim medijima u Srbiji, regionu i Evropi. Urednik i autor na www.netnovinar.org

•    Nevena Ršumović, predavačica (Beograd, Srbija) – Angažirana je kao urednica rubrike Netnovinar na web portalu MC_ONLINE. U timu Mediacentra radila je kao predavač za teme Internet i novinarstvo i computer assisted reporting, kao i na razvoju treninga. Specijalnosti: napredne tehnike pretraživanja weba, pisanje za web, online novinarstvo, CAR. Održala je nekoliko desetina seminara za novinare na temu pretraživanja interneta. U IREX ProMedia Sarajevo vodila je prvi projekat edukacije novinara za korištenje interneta i computer assisted reporting-a, a sarađivala je i sa brojnim stranim medijskim kućama kao istraživač/asistent dopisnika iz regiona (Financial Times, The Times, Wall Street Journal, NRC Handelsblad). Objavljuje članke u specijalističkim magazinima o internetu. Dugogodišnje prevodilačko iskustvo. Privodi kraju MA studije na CEU u Budimpešti (Political Science).

•    Paul Christian Radu, predavač (Bukurešt, Rumunija) – Su-osnivač i koordinator ‘The Romanian Center for Investigative Journalism’ (www.crji.org). Dugogodišnje novinarsko i trenersko iskustvo na polju istraživačkog novinarstva, specijalizacija organizovani criminal. Na programu uspešno vodi kurs o pretraživanju baza podataka na Internetu.

•    Mehmed Halilović, predavač (Sarajevo, Bosna i Hercegovina) – od 1999. godine vrši funkciju zamjenika federalnog Ombudsmena za medije. Preko 30 godina bio je glavni i odgovorni urednik  dnevnog lista ‘Oslobođenje’. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, među kojima je i nagrada ‘Bob Baker’, IFJ-a, za uspješno vođenje lista ‘Oslobođenje’ tokom rata, kao i prve Nezavisne unije profesionalnih novinara BiH (1994-1997). Na programu vodi kurs na temu Zakona o kleveti i odgovornosti medija.

•    Gordana Vilović, predavačica (Dubrovnik, Hrvatska)– Autorica je knjige i koautorica nekoliko knjiga iz etike novinarstva, obrazovanja novinara, novinarstva i medija. Voditeljica je medijskog centra Freedom Foruma na Fakultetu političkih znanosti od 1996. do 2005. godine. Sudjeluje u raznim oblicima stručnog osposobljavanja novinara, kako u Hrvatskoj, tako i u zemljama jugoistočne Europe. U studijskoj godini 2004/2005. predavač je na kolegija Tisak (II. godina) studija novinarstva FPZ-a. Predavač na jednosemestralnom predmetu Etika novinarstva (IV. godina) od 2003. Na kolegiju Povijest novinarstva izvodi seminarsku nastavu od 2001. Suradnik i predavač na različitim novinarskim radionicama i obrazovnim programima Hrvatskog novinarskog društva. Na programu vodi kurs medijske etike.

Istraživačke priče polaznika/ca nastale tokom programa 'Istraživačko novinarstvo' možete pročitati ovdje. Posebno izdvajamo :

Nataša Crvenkovska, ‘Život u ozračenoj zoni’ – GLOBUS, mart 2008.

Đorđe Padejski, ‘Srbija – otvoreni lov na zaštićene vrste’ – Zrenjaninska hronika, septembar, 2005

Tamara Vlaškalin, ‘Printanje po potrebama’ – STATUS, april 2006.

Danijela Vukosavljević i Dušan Telesković, ‘Naoružani narod: istraživanje o količini registriranog i neregistriranog ličnog naoružanja u Srbiji’ – Politika, april, 2006.

Dževad Ćesko, ‘BiH ne suzbija ilegalnu trgovinu umjetninama’ – ONASA, mart 2007

Branislav Grković, ‘Cyber criminal – zlostavljači iz anonimnosti’ – VREME, februar 2007

Andreja Kasanić, ‘Pranje novca – četiri i pol godine bez kazne’ – Večernji list, juli 2005.

Partneri na projektu
Centar za istraživačko novinarstvo (Zagreb)
http://www.investigativejournalism.org
 
E-Net Centar (Sarajevo)
http://www.enet.edu.ba/
 
Center for European Initiative
 
OSI – Fond Otvoreno društvo BiH
 
Švedski Helsinški komitet za ljudska prava