Kako unaprijediti organizaciju, upravljanje i promociju sadržaja u medijima koji kombinuju offline i online izdanje

Kako unaprijediti organizaciju, upravljanje i promociju sadržaja u medijima koji kombinuju offline i online izdanje

Trening
2014
Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Uredom za odnose sa javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu realizuje trening program koji za cilj ima pomoći bh. medijima (novine, radio, TV) koji imaju "tradicionalno" i online izdanje da primjene najbolje modele organiziranja i upravljanja redakcijama te povećaju kvalitetu i vidljivost obje platforme. 
 
Glavna aktivnost programa je trodnevna radionica namijenjena medijskim profesionalcima iz privatnih i  javnih medijskih kuća iz cijele BiH. Radionica će kombinirati predavanja i moderirane rasprave, te će polaznicima omogućiti da upoznaju najbolje svjetske prakse upravljanja konvergiranm redakcijama. Održavanje radionice planirano je u septembru 2015. godine. 
 
Održavanje radionice prati i objava edukativnih tekstova i praktičnih vodiča  iz oblasti produkcije i upravljanja u multimedijalnim redakcijama. 
 

Realizaciju ovog projekta omogućila je velikodušna podrška američkog naroda putem Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.