Lokalna uprava i komunikacija sa zajednicom

Lokalna uprava i komunikacija sa zajednicom

2011

Osnovni cilj projekta Lokalna uprava i komunikacija sa zajednicom je podstaći efikasnije korištenje medija i komunikacija uopšte kao sredstva za razvoj i podsticanje participacije građana u procesu odlučivanja na nivou lokalne zajdnice.

Kroz projekat je obavljeno istraživanje komunikacijskih faktora, a posebno lokalnih medija koji utiču na participaciju građana u lokalnoj zajednici; održano je 10 edukativnih radionica s ciljem podizanju svijesti o mogućnostima i razvoju građanskog novinarstva u lokalnim zajednicama. U okviru projekta kreiran je specijalizirani online resursni centar sa tematskim fokusom na problematiku komunikacija na lokalnom nivou, i posebnom pažnjom posvećenom pitanjima i principima participatorne komunikacije na nivou lokalne zajednice.

Lokalna uprava i komunikacija sa zajednicom je projekt koji podržava Fond otvoreno društvo BiH.