Naši mediji: Inicijativa za unapređenje medijske pismenosti, dijalog i aktivizam

Naši mediji: Inicijativa za unapređenje medijske pismenosti, dijalog i aktivizam

2023
Primarni fokus trogodišnjeg projekta „Naši mediji“ je na jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva, medijskih profesionalaca, mladih aktivista i građana kako bi unaprijedili svoje razumijevanje trendova i izazova u pogledu razvoja i održivosti medija, slobode medija i integriteta medija na Zapadnom Balkanu. i Turske.
 
“Naši mediji” se realizuju uz finansijsku podršku Evropske unije, u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Albaniji i Turskoj, od strane partnerskih organizacija SEENPM-a, Albanskog medijskog instituta, Mediacentra Sarajevo, Vijeća za štampu Kosova, Instituta za medije Crne Gore, Makedonskog instituta za medije, Novosadske novinarske škole, Mirovnog inštituta i Bianeta.
 
Projekat započinje istraživačkim aktivnostima koje će nastojati identificirati glavne trendove, rizike i mogućnosti za održivost medija u regiji, te mapirati dobre prakse u medijskom aktivizmu koje podržavaju slobodu medija i medijsku i informacijsku pismenost (MIL). Rezultati istraživanja će se koristiti za jačanje kapaciteta medijskih organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih strana za suočavanje sa izazovima u medijskom sektoru.
 
O profesionalnim kapacitetima novinara, medija i medijskih institucija će se govoriti kroz ciljano zagovaranje i angažman u nacionalnim koalicijama za medijsku i informacijsku pismenost. Kroz medijski aktivizam, lokalni i nacionalni mediji i drugi akteri će biti ohrabreni da se bave rodnim nejednakostima u medijima. Mladi lideri će biti osnaženi da propituju  štetne politike i prakse, da se bore protiv diskriminacije i rodnih stereotipa i da promovišu rodnu ravnopravnost kroz svoj budući rad. Kroz finansijsku podršku organizacijama civilnog društva u urbanim i ruralnim sredinama, projekat će doprijeti do lokalnih zajednica u cilju unapređenja MIL vještina građana, promocije slobode i integriteta medija i suprotstavljanja polarizaciji koja proizlazi iz propagande, govora mržnje i dezinformacija.
 
Projekat u brojevima
 
200 predstavnika OCD će biti direktno osnaženo da kreiraju efikasne prakse medijske i informacijske pismenosti (MIP) i najmanje 18 OCD u urbanim i ruralnim područjima u šest zemalja će dobiti podršku da rade na lokalnom nivou, promoviraju i zagovaraju za unapređenje MIP.
 
70 medijskih profesionalaca i predstavnika samoregulatornih tijela će biti informisano o stanju samoregulacije u svojim zemljama i regiji ZB, te raditi na unapređenju  etičkih kodeksa i standarda/praksi samoregulacije.
 
15.000 mladih ljudi će učestvovati u interaktivnim kvizovima o MIP-u i učiti putem njih; najmanje 500 mladih ljudi će biti osnaženo kroz aktivnosti nacionalnih koalicija za MIP. 
 
21 mlada osoba (aktivisti, omladinski radnici, edukatori, novinari, mladi političari) će unaprijediti kompetencije za medijsku pismenost i aktivizam, uključujući teme poput slobode i integriteta medija, političke ekonomije medija, medijskog okruženja i digitalne participacije.
 
 
Finansira Evropska unija
 
 
 
 
 
Regionalni program „Naši mediji: Inicijativa civilnog društva za razvoj medijske pismenosti i aktivizma, borbu protiv polarizacije i promoviranje dijaloga“ implementiraju partnerske organizacije SEENPM, Albanski medijski institut, Mediacentar Sarajevo, Vijeće za štampu Kosova, Institut za medije Crne Gore, Makedonski institut za medije, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut i Bianet uz finansijsku podršku Evropske unije.
 
Ovaj članak je produciran uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj je isključivo odgovornost SEENPM-a i ne odražava nužno stavove Evropske unije.