Partnerstvo za razvoj medija u jugoistočnoj Evropi

Partnerstvo za razvoj medija u jugoistočnoj Evropi

2013
Partnerstvo za razvoj medija u jugoistočnoj Evropi je regionalno partnerstvo organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bugarske i Rumunije, čije je cilj pružiti podršku neovisnosnom i odgovornom novinarstvu na zapadnom Balkanu, kroz fokus na pitanja vezana za radna prava novinara, medijske slobode, edukacijske potrebe novinara, te medijsku pismenost.
 
Projekat se implementira u periodu 1. decembar 2013. do 1. decembar 2017. godine, a partneri iz BiH su Fondacija „Mediacentar“ i Medijske Inicijative: udruženje za razvoj medija i promociju profesionalnog novinarstva. 
 
Dio projekta koji je posvećen radnim uslovima uključuje istraživanje o radnim pravima u medijskim kućama u Bosni i Hercegovini, kao i radionicu na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja te sa ključnim akterima (novinarima, predstavnicima udruženja i sindikata novinara, udruženja medija, organizacija civilnog društva, javnih institucija) razgovarano o ključnim pitanjima vezanim za radna prava novinara. Zaključci radionice osnova su za trening o najboljim strategijama i alatima zagovaranja za bolju zaštitu radnih prava novinara u Bosni i Hercegovini. Projekat uključuje i zagovaranje nekih od ponuđenih rješenja. U ovom segmentu projekta objavljena je i regionalna publikacija o radnim odnosima, nastala na osnovu nacionalnih izvještaja iz pet zemalja jugoistočne Evrope. 
 
Po istom obrascu, u dijelu projekta posvećenom medijskoj pismenosti, istražene su potrebe za edukacijom među novinarima kao i edukacijom javnosti, predstavljeni i diskutirani rezultati, te je održana radionica o najboljim načinima zagovaranja za unapređenja u ovoj oblasti. Regionalna publikacija o medijskoj pismenosti, koja uključuje rezultate istraživanja iz pet zemalja regije, dostupna je ovdje.

Projektat uključuje regionalnu konferenciju o radnim uslovima (Tirana), kao i regionalnu konferenciju o edukaciji novinara i javnosti (Skoplje).

Projekat također uključuje monitoring medijskih sloboda, tj. objavljivanje izvještaja o aktuelnim pitanjima vezanima za medijske slobode u regionu. Izvještaji o refleksijama slučaja Charlie Hebdo na zemlje Balkana, dostupni su u zborniku ovdje. Izvještaj o procesu digitalizacije u zemljama u regionu dostupni su u publikaciji ovdje.
 
Kroz navedene aktivnosti se nastoje osnažiti kapaciteti za bavljenje ovim temama, te usmjeriti pažnja i podrška novinara, donosioca odluka kao i opšte javnosti na navedena pitanja, koja su od ključne važnosti za medijske slobode.  
Projekat kofinansira Evropska Komisija, Program podrške civilnom društvu (Civil Society Facility), Medijske slobode i odgovornost (Media Freedom and Accountability Programme).
 
 
Svi sadržaji projekta omogućeni su uz finansijsku podršku Evropske Unije. Sadržaji su isključiva odgovornost Centra za neovisno novinarstvo i partnera iz regije, i ne može se pod bilo kojim okolnostima smatrati da odražavaju stavove EU.