Public Data Now

Public Data Now

Inicijativa civilnog društva za otvorene politike i prakse vlasti
2013

Projekat za cilj ima povećanje transparentnosti i odgovornosti vlade putem pojednostavljivanja procedura pristupa informacijama svim građanima BiH.

Projekat Public Data Now, organiziran u partnerstvu sa Centrom za društvena istraživanja Analitika i Evropskim novinarskim centrom EJC, za cilj ima unapređenje kapaciteta, političkih preduslova i mogućnosti organizacija civilnog društva, medija i običnih građana da pristupe, koriste i distribuiraju informacije vladinih intitucija, tijela i agencija. U okviru projekta će biti organizovana serija radionica, sastanaka i predavanja za aktiviste, novinare i studente novinarstva, nudeći im vještine i kontakte za korištenje novih tehnologija u pristupu, obradi i objavljivanju podataka i informacija značajnih za građane i upravljanje. 

Bosna i Hercegovina pati od ograničene transparentnosti vladinih poslova i odsustva ozbiljne posvećenosti javnih institucija transparentnom i odgovornom funkcionisanju. BiH je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije podržala Deklaraciju o otvorenoj vladi niti se pridružila Partnerstvu za otvorenu vladu (OGP), multilateralnu inicijativu koja od vlada traži promoviranje transparentnosti, jačanje građanstva, borbu protiv korupcije i korištenje novih tehnologija u jačanju upravljanja. U BiH postoji opšti nedostatak javno dostupnih baza podataka a čak i kada su dostupne, informacije se objavljuju u neelektronskom formatu ili u elektronskim formatima koje nije jednostavno koristiti i obraditi. Ovakav nedostatak javnog objavljivanja podataka i kompleksni razlozi koji ograničavaju pristup informacijama javnih institucija imaju značajne negativne posljedice u smislu transparentnosti i odgovornosti vlasti i mogućnosti NVO sektora, građana i novinara da pristupe informacijama.

Edukativne tekstove objavljene u okviru projekta možete pročitati ovdje.

Projekat počinje 1. novembra 2013. i traje 16 mjeseci.

Podržava vlada Kraljevine Nizozemske