Rekonstrukcija nakon poplava

Rekonstrukcija nakon poplava

Podrška istraživačkom novinarstvu
2014

U periodu decembar 2014. – avgust 2015., Transitions  i Mediacentar Sarajevo su kroz 7 pojedinačnih stipendija podržali novinare/ke u produkciji istraživačkih priča o djelovanju  institucija  u periodu tokom i nakon poplava 2014.,  sa posebnim akcentom na tokove novca doniranog za rekonstrukciju nakon poplava i eventualnim zloupotrebama pri raspodjeli pomoći za poplavljena područja.
 
Cilj projekta bio je pružiti provjerene informacije o naporima obnove u Bosni i Hercegovini nakon katastrofalnih poplava koja su pogodile regiju u maju 2014., čija se šteta procjenjuje na 2,7 milijardi američkih dolara samo u Bosni.
 
Novinari/ke su do kraja projekta producirali ukupno 13 istraživačkih priča, koje donosimo u nastavku:

Istraživačke priče objavljene u sklopu projekta: