Romi u javnosti

Romi u javnosti

2012

Projekat “Romi u javnosti” kroz program obuke novinara, produkcijske aktivnosti i saradnju sa organizacijama civilnog društva nastoji doprinijeti većoj i boljoj prisutnosti romskih tema u javnosti regije. Nosilac projekta je Transitions Online (TOL), a partneri Fondacija Mediacentar Sarajevo, Romski informativni centar "Kali Sara", Novosadska novinarska škola i Makedonski institut za medije. U okviru projekta pokrenut je portal www.tocak.org, koji donosi vijesti i druge sadržaje o životu romskih zajednica Balkana. Grupa od 18 novinara iz romskih i većinskih zajednica iz Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine je u okviru projekta završila program obuke korištenja multimedijalnih tehnika u izvještavanju. Portal će redovno objavljvati priloge ovih i drugih autora o temama značajnim za život romskih zajednica regije. U 2012. godini, u okviru projekta će biti pokrenut prvi radio program za Rome u BiH u saradnji sa radio stanicom Slon iz Tuzle. Projekat kofinansira Evropska unija u okviru IPA 2009: Instrument za civilno društvo- Regionalni programi.