Transparentnost finansiranja medija: razvoj kriterija za finansiranje medija i oglašavanje javnog sektora

Transparentnost finansiranja medija: razvoj kriterija za finansiranje medija i oglašavanje javnog sektora

2017
Projekat “Transparentnost finansiranja medija: razvoj kriterija za finansiranje medija i oglašavanje javnog sektora” je organiziran u partnerstvu s Centrom za razvoj medija i analize i u saradnji s The Dutch Journalism Fondom i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
 
Fokusiran je na razvoj učinkovitih mehanizama za jačanje transparentnosti i uspostavu legitimnih kriterija u oblasti finansiranja medija kako bi se smanjila mogućnost za instrumentalizaciju javnih sredstava i time uklonili finansijski i politički pritisci na medije. Cilj projekta je kroz analitičke izvještaje, istraživačke priče, edukativne članke i promotivne kampanje prikupiti i prenijeti relevantne podatke o finasiranju medija, te kroz konsultativne sastanke uključiti u dijalog predstavnike državnih institucija, medija, nevladinih organizacija, kao i medijske i ekonomske eksperte i analitičare. Plan projekta je da podrži i doprinese implementaciji Stretegije za borbu protiv korupcije u BiH 2015-2019 i Akcijskog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019. 
 
Projekat finansira vlada Kraljevine Nizozemske kroz Matra program.