Mladi u BiH i COVID-19 pandemija: Između dobre informiranosti i teorija zavjere

Informiranje mladih u BiH u kontekstu COVID-19 pandemije:Između dobre informiranosti i teorija zavjere

Mladi u BiH i COVID-19 pandemija: Između dobre informiranosti i teorija zavjere

Sanela Hodžić
Izdavač: 
MEDIACENTAR Sarajevo
2020
Mediacentar Sarajevo objavljuje treći i posljednji izvještaj iz tematskog bloka „Informiranje mladih u Bosni i Hercegovini u kontekstu pandemije COVID-19“ sa posebnim fokusom na znanja i mišljenja mladih o koronavirusu, ali i drugim zdravstvenim i naučnim pitanjima. Ovim izvještajem se zaokružuje niz preporuka za sistemsku i paralelnu intervenciju kroz jačanje medijske produkcije, dodatne edukacijske programe i kampanje informiranosti, a u svrhu dugoročnog i konzistentnog poboljšanja informiranosti građana o javnom zdravstvu i drugim pitanjima od javnog interesa. 
 
Rezultati istraživanja pokazuju da među mladima postoji visok stepen pogrešnih znanja i mišljenja o koronavirusu i pandemiji i nepovjerenja u zvanične informacije o pandemiji. Tako između četvrtine i trećine ispitanika nije dalo tačan odgovor na neka od pitanja o širenju i prevenciji širenja virusa. Naročito su poražavajući nalazi koji pokazuju da, u suprotnosti sa zdravstvenim preporukama, 54% ispitanika smatra da u slučaju pojave simptoma koronavirusa hitno treba posjetiti porodičnog ljekara. Slično tome, više od trećine ispitanika nije adekvatno odgovorilo na pitanja o ekološkim posljedicama pandemije i ekonomskim mjerama vlasti. Rezultati anketiranja dodatno ukazuju na zabrinjavajuće vjerovanje u tvrdnje koje spadaju u sferu dezinformacija i teorija zavjere, sa skoro trećinom ispitanika koja smatra da je koronavirus namjerno proizveden, a više od polovine njih vjeruje da se prave informacije o pandemiji i virusu kriju od javnosti. 
 
Ovi nalazi, prema tome, upućuju na to da je značajan dio mladih slabo informiran i/ili ima upitna mišljenja o pandemiji, te da nije ispunjen osnovni preduslov za njihovo ponašanje u skladu s propisanim mjerama, ali i za eventualni angažman u razvoju progresivnih javnih politika. Dok dio razloga za nedostatak znanja mladih može biti u slaboj dostupnosti kvalitetnih informacija, u ovom izvještaju predstavili smo neke od brojnih psiholoških faktora koji mogu odrediti informiranost mladih o pandemiji COVID-19, ali i drugim zdravstvenim i naučnim pitanjima. 
 
Više pojedinosti o rezultatima istraživanja možete pogledati u cijeloj publikaciji koja je dostupna ovdje
 
Prepučujemo da pogledate i prethodne izvještaje iz istog tematskog bloka, ali sa fokusom na teorijska znanja, praktične vještine i aktivni angažman mladih, te na analizu interesiranja mladih za informacije
 
*Publikacija je proizvedena u okviru projekta “Izgradnja otpornosti na dezinformacije: program obuke za porodice, nastavnike, novinare i širu javnost za borbu protiv dezinformacija”, koji u 2019. i 2020. godini implementira Fondacija za razvoj medija i civilnog društva “Mediacentar” u partnerstvu s organizacijom “Transitions” iz Praga, uz finansijsku podršku Programa za promociju tranzicije Vlade Republike Češke.
 
___

Želite sedmični pregled vijesti, analiza, komentara i edukacija za novinare u Inboxu Vašeg e-maila? Pretplatite se na naš besplatni E-bilten ovdje.