Medijska pismenost i civilno društvo

Medijska pismenost i civilno društvo

Nada Zgrabljić Rotar (ur.)
Izdavač: 
Mediacentar Sarajevo
2005

Mediacentar Sarajevo je u septembru 2005. objavio zbornik radova na temu medijske pismenosti, sve važnije grane komunikologije.

Knjiga sadrži 10 poglavlja/eseja različitih autora – uglednih naučnika koji dolaze iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Slovenije, Austrije i Francuske. Kako u stoji predgovoru Nade Zgrabljić Rotar, urednice izdanja, svi autori su učestvovali u sprovođenju koncepta medijske pismenosti u vladinim i nevladinim organizacijama.
 
Iz recenzije Dr. Zrinjke Peruško:
 
«Teme koje se obrađuju uključuju definiranje koncepta medijske pismenosti i medijskog odgoja, pitanje medijske etike i medijske kompetencije, odgoja za medije u obrazovnim i školskim programima. Dvije su važne teme koja se povezuje s pitanjem medijskog odgoja i medijske pismenosti: nasilje u medijima, i odnos medija i djece tj. utjecaja medija na djecu. O ovim temama, u odnosu na medijsku pismenosti, ima i najviše istraživanja i literature u svijetu, pa tako i ova knjiga uključuje nekoliko članaka koji se bave ovim pitanjima.
 
Knjiga nije koncipirana kao udžbenik već kao zbornik teorijskih i empirijskih radova, no može poslužiti i kao temeljna literatura za nastavne programe koji obrađuju pitanje medijske pismenosti i medijskog odgoja.»
 
Pdf verziju knjige možete preuzeti ovdje.
 
Izdavanje knjige podržali su Fond Otvoreno Društvo BiH - Soros fondacija i Ured za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu (OPA).