Medijsko opismenjavanje u porodici i preporuke za implementaciju projekata unapređenja medijske pismenosti u okviru porodice u Bosni i Hercegovini

Medijsko opismenjavanje u porodici i preporuke za implementaciju projekata unapređenja medijske pismenosti u okviru porodice u Bosni i Hercegovini

Medijsko opismenjavanje u porodici i preporuke za implementaciju projekata unapređenja medijske pismenosti u okviru porodice u Bosni i Hercegovini

Lea Čengić
Izdavač: 
MEDIACENTAR Sarajevo
2019

Projekti medijskog opismenjavanja usmjereni ka porodicama u Bosni i Hercegovini još uvijek su rijetki. Roditelji i djeca, a pogotovo ona koja još nisu obuhvaćena obaveznim obrazovanjem, imaju malo mogućnosti za sticanje vještina i kompetencija potrebnih za snalaženje u digitalnom dobu.

Svrha izvještaja ''Medijsko opismenjavanje u porodici i preporuke za implemetanciju projekata unapređenja medijske pismenosti u okviru porodice u Bosni i Hercegovini'' je pojasniti ulogu porodice u medijskom opismenjavanju djece, dati prikaz interesantnih i inovativnih projekata koji imaju za cilj unapređenje medijske pismenosti u porodici u Evropskoj uniji, regionu i Bosni i Hercegovini, te dati preporuke za razvoj takvih aktivnosti u BiH.

Na osnovu pregleda zanimljivih projekata provedenih u zemljama regiona i Evropskoj uniji u proteklih 10-ak godina u izvještaju se navodi deset vrsta projekata medijskog opismenjavanja u porodici, koji mogu poslužiti kao inspiracija obrazovnim ustanovama, organizacijama i roditeljima u Bosni i Hercegovini. Neki od primjera su:

Institucionalne i strukovne informacije i preporuke za roditelje

Brošura “Kako zaštititi dijete u svijetu interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona”, Hrvatska

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je 2018. godine izdala brošuru za roditelje i djecu pod nazivom “Kako zaštititi dijete u svijetu interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona”. Ova publikacija, na osnovu istraživanja provedenog u Hrvatskoj i osnovnih identifikovanih problema, daje jasne upute u vezi sa zaštitom privatnosti, zaštitom od neprimjerenih sadržaja, mehanizama prijave, vršnjačkog nasilja, te u vezi sa zaštitom profila na najpopularnijim mrežama i uslugama u Hrvatskoj (Facebook, Snapchat, Instagram i Youtube).

Pomoć roditeljima i djeci u izboru pozitivnih sadržaja

Kampanja o pozitivnim online sadržajima, Evropska unija

Cilj projekta je promovisati bolje digitalno djetinjstvo za mlađu djecu, potaći na kreiranje novih alata i usluga, pružiti pozitivne primjere digitalnih sadržaja za roditelje, djecu, nastavnike i posebno za kreatore sadržaja i producente. U okviru projekta kreirani su, između ostalog, i baza podataka pozitivnih online sadržaja, infografike, videoklipovi i smjernice o pozitivnim online sadržajima za roditelje, nastavnike, odgajatelje i kreatore sadržaja. Na taj način roditeljima se daje podrška da izaberu pozitivne sadržaje. Projekt vode članovi Insafe mreže centara za sigurniji internet u Evropi i bivše mreže POSCON (Positive Online Content and Services for Children in Europe).

Edukacije za roditelje

Online treninzi za roditelje Digital citizenship 2020, Španija

Digital Citizenship 2020 je inicijativa koja roditeljima, nastavnicima i djeci nudi treninge na temu digitalnih sadržaja i alata za novo digitalno građanstvo. Cilj ovih treninga je povećati informisanost svake od ovih ciljnih grupa pri korištenju, tj. gledanju audiovizuelnog sadržaja u skladu s potrebama te kategorije stanovništva, smanjenje digitalnog jaza između djece i roditelja, te doprinijeti osnaživanju građana. Ovaj projekt od 2012. godine doprinosi unapređenju znanja korisnika audiovizuelnih sadržaja, a time i zaštiti djece kao korisnika medijskih sadržaja. Projekt vodi iCmedia, Udruženje potrošača i Udruženje korisnika medija.

Resursi za rad sa djecom kući

Happy onlife, Evropska unija

Zajednički istraživački centar Evropske komisije razvio je projekt Happy Onlife. Radi se o nizu alata, uključujući i igru za djecu, roditelje i nastavnike, koji imaju za cilj povećati svijest o rizicima i šansama koje nudi internet, te promovisati najbolje online prakse. Happy Onlife ima za cilj da osposobi nastavnike i roditelje da aktivno usmjeravaju djecu na to da postanu pametniji, odgovorniji i sa više poštovanja kada koriste digitalne medije. Prezentuje osnovne poruke o korištenju i prekomjernom korištenju digitalnih tehnologija od strane djece, rizike vezane za zloupotrebu digitalnih tehnologija i daje jednostavne i jasne strategije prevencije, medijacije i pomoći. Resursi su konkretni i od velike pomoći za roditelje. Igrica za djecu se može skinuti putem aplikacije ili igrati u fizičkom obliku.

Projekti saradnje djece, roditelja i nastavnika

MediaMasters, Holandija
 

MediaMasters je interaktivna igrica o medijskoj pismenosti sa offline i online elementima. Cilj igre je podizanje svijesti nastavnika, roditelja i učenika o temama vezanim za medijsku pismenost. Igrajući igricu učenici posljednja dva razreda osnovne škole razvijaju kompetencije medijske pismenosti zajedničkim rješavanjem problema vezanih za medije, radeći na zadacima u vezi sa medijskom pismenosti, zajedno kreirajući medijske sadržaje i diskutujući o temama vezanim za medijsku pismenost. Online igrica se igra i u razredu, u školi, i kući. Teme kojima se učenici bave su: korištenje društvenih mreža, kodiranje, prevencija cyberbullyinga, vlogging i online saradnja. Holandska kraljevska biblioteka, kao ključni partner, razvila je specijalni element igrice o informacijskoj pismenosti. Učenici je moraju koristiti i unaprijediti svoje vještine medijske pismenosti i učiti jedni od drugih kako bi završili igricu kao razred. Igricu igra preko 100.000 učenika svake godine za vrijeme holandske Sedmice medijske pismenosti u novembru. Namijenjena je nastavnicima, roditeljima i učenicima od 10 do 12 godina, a projekt vodi Netwerk Mediawijsheid uz podršku inicijative Evropske komisije Better Internet for Kids.

Izvještaj je nastao u okviru projekta “Building up Resilience against Disinformation in Bosnia and Herzegovina” Mediacentra Sarajevo, a koji podržava Transition Promotion Program Češkog ministarstva vanjskih poslova.

Cijeli izvještaj zajedno sa preporukama  za projekte medijskog opismenjavanja u Bosni i Hercegovini pročitajte ovdje.

Engleska verzija je dostupna ovdje