Stereotipizacija: Reprezentacija žena u štampanim medijima u jugoistočnoj Evropi

Stereotipizacija: Reprezentacija žena u štampanim medijima u jugoistočnoj Evropi

Nirman Moranjak-Bamburać, Tarik Jusić, Adla Isanović (ur.)
Izdavač: 
Mediacentar Sarajevo
2007

Mediacentar Sarajevo je u 2005. godini, u okviru projekta Rodni stereotipi u medijima: reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi, započeo opsežno istraživanje fokusirajući se na načine medijskog portretiranja žena, reprezentacione prakse, rodnu stereotipizaciju i strategije i metode diskriminacije u medijima.

Kao rezultat istraživanja nastao je zbornik naučno- istraživačkih radova Stereotyping: Representation of Women in Print Media in South East Europe (Stereotipizacija: Reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Evropi) koji pored pored analize sadržaja i komparativne analize uzoraka iz dnevnih novina u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji (koje je sproveo Mediacentar Sarajevo), sadrži istraživačke radove autora i autorica iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Autori i autorice različitih metodoloških i teorijskih tradicija, na jedinstven način, bave se pitanjima roda i reprezentacije žena u štampanim medijima u jugoistočnoj Evropi.
 
„Ovaj zbornik ima zadaću da pokuša pomoći da se razumije, objasni, ali i promijeni hegemonijska hijerarhija rodnih režima i stvori podloga za promjene u programskoj i poslovnoj politici medija. Ali će zato trebati spremnost samih medija da iznova promisle svoju ulogu.
 
Postavljena dijagnoza medijske slike rodnih uloga i pripisivanje odgovornosti medijima za stvarane procese demokratizacije društva ujedno je javni poziv da imaginiramo jednu drugačiju demokratsku strukturu javnog komuniciranja i svi zajedno pokušamo misliti kakvi su i kakvi bi mogli biti emancipacijski potencijali medija.“ (iz uvodnika prof. dr. Nirman Moranjak-Bamburać)
 
Projekat predstavlja zajednički poduhvat Mreže za profesionalizaciju medija u jugoistočnoj Europi (SEENPM) i Balkanske mreže za ljudska prava (BHRN), koji financiraju SEENPM, Fond otvoreno društvo BiH (FODBIH) i Ministarstvo inostranih poslova Danske – Program za susjede (NAB).
 
Partneri na projektu su Albanski Institut za medije (Tirana, Albanija), Centar za razvoj medija (Sofija, Bugarska), Makedonski Institut za medije (Skopje, Makedonija), Mediacentar Beograd; (Beograd, Srbija), B.a.b.e- Budi aktivna, Budi emancipirana. Grupa za ženska ljudska prava (zagreb, Hrvatska).
 
Pojedinačne tekstove i kompletano izdanje možete preuzeti u .PDF formatu ovdje.
 
Engleska verzija publikacije dostupna je ovdje.