Živjeti različitosti: Procjena potreba u pogledu tretmana različitosti u medijskim sadržajima

Živjeti različitosti: Procjena potreba u pogledu tretmana različitosti u medijskim sadržajima

Izdavač: 
Mediacentar Sarajevo
2013
Fondacija „Mediacentar“ Sarajevo objavljuje izvještaj o potrebama u pogledu medijskog tretmana različitosti u BiH, te posebno o potrebama za edukacijom novinara sa ovim tematskim fokusom. Procjena potreba je sprovedena krajem 2012. godine i početkom 2013. godine, te je korištena kao polazište za desetodnevni obrazovni program, kao i za pripremu priručnika za slične edukacijske programe. 
 
Procjena potreba zasnovana je na sekundarnim izvorima, kao i primarnom istraživanju o stavovima predstavnika online medija, stavovima studenata iz BIH, kao i medijskih eksperata i eksperata za pitanja društvene različitosti iz BiH i regiona. 
 
Sekundarni izvori upućuju na zaključak da mediji imaju važnu ulogu u reproduciranju marginalizacije i u stereotipizaciji određenih identiteta, te da je jedan od razloga i to što mediji i novinari nisu dovoljno senzibilizirani za bolji tretman društvenih različitosti. Svi respondenti istraživanja prepoznaju važnost edukacije novinara u pravcu boljeg tretmana različitih društvenih identiteta. U izvještaju se zaključuje da bi kroz edukacije trebalo podstaći pristup u kojem bi koncept različitosti bio primijenjen ne samo kroz specijalizovane medijske sadržaje vezana za različitosti, već obavezno i kroz svakodnevne medijske prakse i svakodnevne medijske sadržaje u mainstream medijima, uz aktivno uvažavanje principa različitosti. 
 
Na kraju izvještaja date su i preporuke za razvoj edukacijskih programa sa ovom tematikom. Cijeli izvještaj dostupan je ovdje
 
Izvještaj je nastao u sklopu projekta „Živjeti različitosti“, koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Office of Public Affairs (OPA). Priručnik za obrazovni program, nastao u sklopu istog projekta, dostupan je ovdje.