10 inovacija u internet novinarstvu

Web Sajt

10 inovacija u internet novinarstvu

Kolumnistica web sajta Poynter Online objavila je listu 10 inovacija u online novinarstvu.

Ellyn Angelotti, kolumnistica Poynter Online, na ovogodišnjoj je konferenciji Asocijacije za online vijesti (ONA) sastavila listu od 10 inovacija u svijetu online izvještavanja.

Ova veoma zanimljiva lista uključuje tehnološke inovacije (poput mobilnog telefona s ugrađenim projektorom za prezentacije), nove web sajtove čije funkcije mogu pomoći novinarima u bržem i inovativnijem širenju vijesti, te trendove u web novinarstvu (poput link novinarstva, građanskog izvještavanja i hiperlokalnih vijesti).