Baza podataka Dart centra

Web Sajt

Baza podataka Dart centra

Akademski radovi na temu novinarstva i traume dostupni na jednom mjestu.

Pokretanje Istraživačke baza podataka Dart centra čini dostupnim važan resurs za novinare i ostale zainteresirane za praćenje akademskih tekstova čiji se tematski fokus nalazi u području novinarstva i ljudske tragedije.

Prikupljanjem interdisciplinarnih uradaka o novinarstvu i traumi na jednom mjestu, i njihovim grupisanjem u jedan skup pretraživih kategorija, ova baza podataka pomaže istraživačima u ovom kompleksnom višejezičnom i multidisciplinarnom naučnom polju.

Izvor: EJC