Baza zakona u BiH: www.legislativa.ba

Web Sajt

Baza zakona u BiH: www.legislativa.ba

Na web sajtu www.legislativa.ba omogućen je besplatan pristup i pretraga po ključnoj riječi zakona i podzakonskih akata koji su na snazi u Bosni i Hercegovini odnosno u njezina dva entiteta.

Novinarima i novinarkama ova web stranica omogućuje jednostavno i brzo pretraživanje pa je kao takva dobrodošla pomoć u svakodnevnom radu.

Preko sajta se pristupa bazama zakona koji su na snazi na nivou BiH, u Federaciji i bazi zakona u RS.

Dostupne su opcije naprednog pretraživanja u korištenju svake od tri baze, kao i pomoć pri pretraživanju, a zakoni se mogu pretraživati i po kategorijama odnosno po klasifikacijama; primjerice: akademska klasifikacija po područjima, Europska klasifikacija itd.

Interfejs sajta dostupan je na bosanskom, srpskom, hrvatskom i engleskom.  

I.V.