Blagovremene informacije o procesuiranju ratnih zločina u BiH

Web Sajt

Blagovremene informacije o procesuiranju ratnih zločina u BiH

"Justice Report" Balkanske istraživačke mreže BiH (BIRN) je specijalizovana informativna agencija koja izvještava o procesima za ratne zločine pred bh. pravosuđem, razvoju pravosudnog sistema, procesu suočavanja s prošlošću, kao i alternativnim mehanizmima za utvrđivanje istine o proteklim dešavanjima u BiH.

Novinari koji prate suđenja za ratne zločine, izvještavaju o procesu suočavanja s prošlošću i tranzicione pravde u BiH i regionu, te o drugim srodnim temama, u dnevnim izvještajima ove agencije, ali i njenim analizama, komentarima i istraživanjima, mogu pronaći blagovremene informacije. „Justice Report“ također objavljuje najave dešavanja pred Sudom BiH za svaku narednu sedmicu, što može biti od velike pomoći izvještačima sa sudova.

Izvještaji „Justice Report-a“ besplatni su i svim zainteresiranima dostupni na bosanskom i engleskom jeziku na web stranici www.bim.ba. Čitaoci koji se pretplate na bilten ove agencije sedmično će putem e-maila dobijati magazin koji sadrži tekstove objavljene u toku sedmice (besplatna pretplata na stranici BIRN BiH ili slanjem maila na adresu nerma@birn.eu.com)

„Justice Report“ je prisutan i na radijskim talasima u BiH. Na više radio stanica u zemlji emituju se kratki izvještaji sa suđenja koja se vode pred Sudom BiH. Agencija je nedavno krenula i u produkciju osam radio programa na temu ratnih zločina i tranzicione pravde pred sudskim institucijama na lokalnom nivou, koji će se na partnerskim radio stanicama emitovati početkom 2008.

Napisala: Emina Durmo