Documenta: Važan novinarski izvor

Organizacija

Documenta: Važan novinarski izvor

Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću je nevladina organizacija iz Zagreba koju su s ciljem poticanja procesa suočavanja s prošlošću i utvrđivanja činjenica o ratu, te promicanja javne diskusije o nedavnoj prošlosti osnovali Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mirovne studije, Građanski odbor za ljudska prava i Hrvatski Helsinški odbor.

Osnivači su Centar pokrenuli kako bi doprinijeli promicanju rasprave o prošlosti s razine prijepora o činjenicama (poput, primjerice, broja poginulih) prema dijalogu o interpretacijama događaja.

Poput svojih regionalnih partnera, Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, „Documenta“ se svojim radom nametnula kao jedna od najvažnijih organizacija u regiji po pitanju procesa suočavanja s prošlošću i praćenja suđenja za ratne zločine. S obzirom na to, ona je novinarima i novinarkama koji se ovom tematikom bave značajan izvor podataka.

Documenta nudi izvještaje, analize i zapisnike sa suđenja koje prati u suradnji sa svojim partnerima, te audio i video zapise nastale kao dio projekta kazivanja usmene povijesti. Centar za suočavanje s prošlošću započeo je i sa stvaranjem arhive djelovanja organizacija civilnog društva, prvenstveno Antiratne kampanje, nevladine organizacije osnovane 1991. godine, iz koje je 'izrastao' velik broj drugih nevladinih organizacija u Hrvatskoj. Novinarima i novinarkama su na raspolaganju brojne knjige, članci, analize i publikacije koje se na različite načine bave procesima suočavanja s prošlošću.

Documenta planira realizirati i veliki projekt dokumentiranja ljudskih gubitaka u Hrvatskoj, svojevrsnu bazu podataka koja bi trebala u mnogočemu nalikovati onoj koju je IDC kao dio projekta 'Ljudski gubici' uspostavio za Bosnu i Hercegovinu. U tom kontekstu treba spomenuti i drugu bazu podataka na kojoj Documenta upravo radi, a koja će se baviti povredama Ženevskih konvencija i ljudskih prava općenito tijekom rata.

Documenta je, između ostalog, veoma aktivna na projektu dokumentiranja usmene povijesti, na praćenjima suđenja na lokalnoj i regionalnoj razini, na prikupljanju, dokumentiranju, kao i istraživanju građe o ratnim dešavanjima. Dokumenta je 2006. godine sprovela istraživanje javnog mnijenju u Hrvatskoj o suočavanju s prošlošću o kojem smo već pisali na Netnovinaru, a čiji su rezultati dostupni na web site-u organizacije (http://www.documenta.hr/dokumenti/istrazivanje.pdf).

O podacima koje ih zanimaju novinari i novinarke mogu se raspitati telefonom ili e-mailom; kontakti su dostupni na web stranicama Documente.

Dio dokumentacije, poput izjava svjedoka i nekih fotografija, još uvijek nije dostupan javnosti, pa tako ni medijima, budući da je vezan klauzulom o tajnosti, no svaki zainteresirani novinar odnosno novinarka može poslati upit i u razgovoru sa zaposlenicima Documente saznati što im je dostupno, a što nije i zbog čega.

Napisala: Iva Vukušić, novinarka, NetNovinar.org