Dragocjeni izvor podataka

Publikacija

Dragocjeni izvor podataka

„Zločin i kazna“ daje sažet pregled svih okončanih i nezavršenih suđenja za ratne zločine počinjene u BiH koja su se vodila ili se vode pred ICTY-ijem.
Publikaciju preuzmite ovdje .

Publikacija „Zločin i kazna - procesuiranje ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju“ – iznimno je važan i nezaobilazan izvor podataka za svakog novinara koji se bavi temom ratnih zločina.

Na jednom mjestu, pregledno i sažeto, metodološki ujednačeno, obavljeni su svi podaci o predmetima koji su okončani pred ICTY-ijem, kao i o onima koji su još u toku. Novinari tako imaju jedinstven pregled podataka koji obuhvaća osnovne informacije o svakom do sada okončanom slučaju, s nizom najvažnijih činjenica kao što su datumi kada je protiv nekog optuženika podignuta optužnica, kada je uhapšen ili se predao, kada je prebačen u Haški sud, te kada se prvi put pojavio pred tim sudom. Nadalje, navedeni su podaci o presudi, kao i presudi o kazni Žalbenog vijeća, te status osuđenog: gdje se nalazi na izdržavanju kazne, te kolika je ona – ukoliko naravno kazna već nije odslužena. Uz svaki okončani predmet nabrojani su i zločini za koje je pojedina osoba osuđena, kao i osnovni biografski podaci o svakom osuđeniku i njegova fotografija.

Kad su u pitanju neokončani predmeti, metodologija je slična, te sadrži sve relevantne podatke do datuma objavljivanja publikacije (knjiga je izašla iz tiska u jesen 2006).

Publikaciju Zločin i kazna uredio je sarajevski novinar Dario Novalić, a izdavač je Fond otvoreno društvo BiH u suradnji s Outreach programom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Zahvaljujući susretljivosti izdavača, publikacije je od sada dostupna i na web stranicama NetNovinara, u sekciji Ratni zločini, što će novinarima istraživačima, uvjereni smo, bitno olakšati rad u traženju podataka iz tog područja.