Društvene mreže za društvene promene

Publikacija

Društvene mreže za društvene promene

Na 256 stranica besplatnog, odlično upakovanog, zabavno predstavljenog materijala naučite kako da upotrebite društvene mreže za projekte od javnog interesa.

Knjigu „Social by Social“ možete besplatno da preuzmete kao PDF sa socialbysocial.com ili da čitate interaktivna poglavlja online (a i da kupite štampano izdanje za neveliku svotu).

Autori kažu da su im ciljna grupa javni i civilni sektor, ali se nadaju da će neki uticaj ostaviti i na kreatore javnih politika – sve s ciljem kvalitetnijeg angažmana zajednice u razgovoru i aktivnostima od javnog značaja.

Kako stoji u uvodu, knjiga je osmišljena kao „priručnik za edukaciju i referentni vodič o tehnologiji i društvenim medijima za ljude svih nivoa iskustva – i skepse“.

Autori nas vode korak po korak, isključivo kroz praktične savete i studije slučajeva - od osmišljavanja strategije do planiranja održivosti projekta. Slede rečnik najčešće korištenih termina u svetu strateške upotrebe društvenih online alata, kao i tematska zbirka korisnih izvora i alata.

PDF i online izdanje knjige „Social by Social“ su napravljeni tako da budu što lakši i lepši za čitanje, tačnije korišćenje – jer kao priručnik treba da vas upute na druge izvore, da se čitaju na preskok, koriste kao podsetnik, posluže kao trenutna inspiracija i uopšte - da vam služe.

Tako su se autori ovde potrudili, pa su, na primer, linkovi na različite vrste izvora prepoznatljivi po različitim bojama, a svako poglavlje ima i alternativan naslov – osim onoga koji kaže o čemu se govori, tu je i naznaka za koga je – zbunjene, početnike, eksperte, skeptike itd.

Preko sajta socialbysocial.com možete i da se pridružite društvenoj mreži o društvenim mrežama – zajednici koja razmenjuje iskustva upotrebe društvenih mreža u društveno korisne svrhe.