FHP: Neiscrpan izvor informacija o ratnim zločinima

Organizacija

FHP: Neiscrpan izvor informacija o ratnim zločinima

Fond za humanitarno pravo nevladina je organizacija iz Srbije koja je tijekom petnaest godina postojanja zaslužila status jedne od najvažnijih organizacija u regiji, a koja se bavi ratnim zločinima, monitoringom suđenja, podrškom žrtvama i procesom suočavanja s prošlošću. Novinari koji izvještavaju o ratnim zločinima na web stranici FHP, kao i u bogatoj arhivi ove organizacije, mogu pronaći odgovore na mnoga pitanja.

Fond za humanitarno pravo (FHP), osnovan 1992. godine, regionalna je nevladina organizacija za ljudska prava i međunodno humanitarno pravo. FHP je u regionu priznat kao jedan od najaktivnijih zagovornika ljudskih prava, a intervjuisanjem svjedoka i žrtava, istraživanjem nestanaka, ubistava, mučenja ratnih zarobljenika i drugih masovnih kršenja ljudskih prava, FHP je vremenom postao i neiscrpan izvor informacija o zločinima počinjenim u oružanim sukobima devedesetih u zemljama bivše Jugoslavije. Njegova osnivačica i izvršna direktorica je Nataša Kandić, aktivistkinja, dobitnica brojnih nagrada i priznanja u svijetu i regiji. Iako se FHP bavi i zločinima počinjenim i nad pripadnicima srpskog naroda, Kandić u Srbiji još uvijek glasi za kontroverznu ličnost zbog neumornog istraživanja i oštre kritike zločina koje su srpski vojnici, policajci i pripadnici paravojnih jedinica počinili u ratovima devedesetih godina. Pored brojnih drugih priznanja, Nataša Kandić je 2003. godine proglašena i jednom od 36 evropskih heroja na listi „Time“ magazina.

Web stranica ove organizacije novinarima je koristan izvor podataka, a dio informacija koje nisu objavljene moguće je dobiti na uvid. Fond je proteklih godina uspostavio izuzetno bogatu arhivu koja sadrži izvješća, analize i dokumente s procesa pred ICTY-em u Haagu, sa suđenja u Srbiji i na Kosovu, kao i onih koji se vode u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Baza podataka sadrži i informacije o preko devet tisuća ubijenih i nestalih na Kosovu, kao i snimke s brojnih suđenja pred Međunarodnim kaznenim tribunalom u Haagu. Novinarima je na raspolaganju i bogata bibiloteka radova koji se bave ovom tematikom, dio kojih je izdavač sam Fond.

Vrijedan izvor podataka, osim ovih već nabrojanih, do kojih se dolazi preko ureda FHP u Beogradu pismenim upitom, jest spomenuta web stranica na kojoj se mogu pronaći detaljne informacije u vezi pojedinih suđenja.  Primjerice, dio stranice posvećen suđenju Slobodanu Miloševiću omogućuje pretraživanje transkripata, iskaza svjedoka, te dokumenata koji su korišteni kao dokazni materijal, a koji ne nose oznaku tajnosti. Koristan izvor novinarima mogu biti i fotografije, ali i video snimke koje možemo lako pretraživati znamo li vrijeme u kojem su nastale ili u kojem su korištene kao dokaz, te metodom koja uključuje ključne riječi ili broj predmeta. Baza podataka također radi na principu cross-indexinga, koji omogućava da se određena imena koja se pojavljuju tijekom suđenja pretražuju u nekoliko pod-kategorija istovremeno. Ova metoda omogućuje brzu pretragu velike količine podataka i novinaru, odnosno novinarki, štedi značajno vrijeme. Osim u slučaju suđenja Miloševiću, istu je metodu moguće koristiti i u pretrazi podataka koji se tiču suđenja bivšem generalu Radislavu Krstiću, koji je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen za pomaganje i podržavanje u genocidu, za ubistva, istrebljenje i progon u BiH za vrijeme rata.

Slučajevi koji se vode pred nacionalnim sudovima u regiji pokriveni su uglavnom detaljnim izvješćima. Ako u pretraživanju imate teškoća, zaposlenici Fonda mogu Vam pomoći javite li im se na adresu i brojeve telefona koji su objavljeni na webu.

Rubrika „Suočavanje s prošlošću“ omogućuje uvid u analize, izvještaje i priopćenja o pojedinim slučajevima, kao i kolekciju odabranih novinskih članaka koji se bave ovom tematikom. Među ovim resursima se primjerice nalaze izvještaji o uklanjanju dokaza o zločinima, te o otmicama i nestancima ne-Albanaca s Kosova. U rubrici „Suočavanje s prošlošću“ na raspolaganju su i brojna priopćenja u vezi pokretanja postupaka protiv Srbije za reparacije.

U rubrici „Haški tribunal“ mogu se pronaći detalji u vezi sa suđenjima koja su pobudila najveći interes javnosti – suđenje Miloševiću primjerice – no nudi se uvid i u manje poznate optužnice i procese koji se vode u Haagu. U istoj rubrici je i bilten koji Fond izdaje već dugi niz godina, a koji nudi detaljan uvid u procese koji se vode u Haagu, optužnice i analize suđenja.

Na web stranicu Fonda postavljeni su i detalji o procesima koji se vode pred nacionalnim sudovima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj. Posebna sekcija posvećena je procesima na Kosovu, budući da se oni odvijaju pred međunarodnim sudovima. Objavljene izvještaje sastavljaju zaposlenici Fonda koji suđenja prate od njihova početka pa sve do pravomoćne presude.

Web stranica nudi i informacije o konferencijama koje FHP redovito organizira sa svojim regionalnim partnerima, a na kojima se okupljaju aktivisti različitih organizacija, predstavnici udruženja stradalih, pravnici specijalizirani za područje humanitarnog prava i drugi, koji novinarima mogu biti korisni izvor podataka. Teme kojima su se neke od konferencija bavile bile su suđenja za ratne zločine, zapovjedna/komandna odgovornost i različite metode utvrđivanja istine nakon oružanih sukoba.  Fond se osim gore navedenim bavi i problemima etničkih manjina na području Srbije, Crne Gore, Vojvodine i Kosova. Tijekom godina, Fond je odlučno istupao protiv govora mržnje pa se tako na web stranici može pronaći niz priopćenja kojima se osuđuju istupi koji veličaju genocid ili pozivaju na nasilje.

Suradnja s tužilaštvima, organizacijama stradalih i drugim nevladinim organizacijama koje se bave suočavanjem s prošlošću i ratnim zločinima Fondu je omogućila uvid u brojna suđenja u regiji. Obzirom na to, zaposlenici/e i aktivisti odnosno aktivistkinje novinarima mogu pomoći u pronalasku informacija o određenom osumnjičeniku ili osuđeniku, lokaciji, svjedoku-stručnjaku itd. Fond blisko surađuje s organizacijom Documenta koja svoje sjedište ima u Zagrebu i s Istraživačko dokumentacionim centrom, sa sjedištem u Sarajevu, a cilj suradnje jest prvenstveno skupljanje dokumentacije, dio koje je na raspolaganju novinarima koji prate ovo područje. Fond planira da se transformira u svojevrsni Centar za dokumentaciju i istraživanje kršenja ljudskih prava u vrijeme sukoba u bivšoj Jugoslaviji koji će blisko surađivati s partnerima u regiji ne bi li doveli do drugačijeg odnosa prema prošlosti i smanjili mogućnost za manipulacije brojkama stradalih.

Više od sedamdeset zaposlenika FHP-a koji rade u Beogradu, ali i u uredima na Kosovu, u Vojvodini i u Crnoj Gori, a među kojima su odvjetnici, istraživači i analitičari, svakodnevno skupljaju dokumentaciju o zbivanjima u ratnim sukobima devedesetih i stvaraju izvor podataka koji će i novinarima/kama i zainteresiranim građanima/kama biti na raspolaganju u godinama koje dolaze, a u kojima će istina o tome što se zapravo događalo morati biti do detalja istražena.

Napisala: Iva Vukušić, novinarka NetNovinar.org