Institut za politički dijalog: Online edukacija za novinare koji prate ekonomiju

Web Sajt

Institut za politički dijalog: Online edukacija za novinare koji prate ekonomiju

Sve što se mora znati o bankarskim krizama, kontroli protoka kapitala, centralnim bankama, reformama penzionih sistema, pranju novca, tranziciji, Svetskoj banci i još petnaestak drugih tema, lako je dostupno na adresi www.journalismtraining.net , veoma pregledno i razumljivo napisano, i potiče od vrhunskih svetskih eksperata iz ovih oblasti.

Web-site organizacije Inititative for Policy Dialogue sadrži mnoštvo informacija koje novinarima iz zemalja u razvoju pomažu u izveštavanju iz oblasti ekonomije.

Osnivač IPD-a, nobelovac iz oblasti ekonomije Joseph Stiglitz, razvio je organizaciju u vidu mreže stručnjaka iz svih oblasti vezanih za ekonomiju, sa ciljem da pomogne zemljama u razvoju da se što bezbolnije uključe u proces globalizacije svetske ekonomije.

Što se novinara tiče, cilj IPD je da što veći broj njih osposobi za kompetentno izveštavanje o glavnim ekonomskim temama kao što su bankarske reforme, privatizacija, trgovinski sporazumi, finansijske krize, problemi pravnog uređenja radnih odnosa, globalizacija ili uloga međunarodnih finansijskih institucija.

Novinari uče kroz organizovane treninge i radionice, za koje možete konkurisati preko ovog sajta, ali na samoj internet prezentaciji IPD je postavio veoma pregledan i jednostavan sistem tekstova koji služe kao skup neophodnih znanja za izveštavanje o određenim oblastima, problemima i institucijama od interesa za zemlje u razvoju.

Sve što se mora znati o bankarskim krizama, kontroli protoka kapitala, centralnim bankama, reformama penzionih sistema, pranju novca, tranziciji, Svetskoj banci i još petnaestak drugih tema, koje će sve uskoro biti upotpunjene i analizama konkretnih primera iz novije istorije svetske ekonomije, lako je dostupno, veoma pregledno i razumljivo napisano, podeljeno u jasno organizovane tematske celine, i potiče od vrhunskih svetskih eksperata iz ovih oblasti.

Osim ovoga, tu su i tekstovi o pokrivanju raznih vrsta tržišta i, na kraju, edukativni tekstovi o konkretnom pisanju na ovakve teme, sa savetima o tome kako da svoje tekstove učinite zanimljivijima, kao i o stvarima koje morate ili nikako ne smete uraditi na poslu izveštavanja o ekonomskim temama.