Kristina Borjesson: Feet to the Fire - The Media After 9/11, Top Journalists Speak Out

Publikacija

Kristina Borjesson: Feet to the Fire - The Media After 9/11, Top Journalists Speak Out

Autor: Kristina Borjesson, Izdavač: Prometheus Books, oktobar 2005.

Najnovija knjiga američke novinarke Kristine Borjesson "Feet to the Fire" ("Žestoki pritisak") istražuje viđenje vrhunskih američkih novinara o traljavom izveštavanju nakon tragičnog 11. septembra i pre rata u Iraku i sudbini američkih novinara čiji rad razotkriva “oficijelne istine”.


Kao reporterka koja je osvajala nagrade i istovremeno kritičarka medija, Kristina Borjesson je bila otpuštena s posla na CBS-u nakon što je otišla predaleko sa svojim istraživanjem, ali i odbila da ćuti o tome šta je 2001. godine izazvalo pad aviona na letu TWA 800. U svojoj priznatoj knjizi iz 2002. godine "Into the Buzzsaw" ("Pravo u mašinu"), Borjesson je opisala svoj progon iz mainstream medija i ohrabrila druge prognane novinare da ispričaju svoje priče.

Posle "Into The Buzzsaw" Bjoersson je prešla na ništa manje zahtevan poduhvat. Oktobra prošle godine, objavila je publikaciju pod nazivom "Feet to the Fire" ("Žestoki pritisak"), koja predstavlja zbirku od 21 intervjua sa najuticajnijim televizijskim i novinarima pisanih medija u SAD. Težište "Žestokog pritiska" bilo je površno izveštavanje mainstream medija o događajima koji su prethodili Bušovoj invaziji na Irak 2003. godine.

Šta je moglo biti drugačije danas da novinari nisu u potpunosti progutali toliko laži administracije? Da li je posao medija da izveštavaju o onome što ljudi treba da znaju, ili o tome šta vlada želi da čujemo? I koji su to novinari, ako ih uopšte ima, dobro izveštavali o ratu? Sa arsenalom ovakvih pitanja, Borjesson izaziva neprikosnovenost "medijske elite", izvlačeći ideje poznatih istraživača kao što su Ted Koppel, Ron Suskind, John Walcott i Christopher Hedges. Jedan od pomenutih intervjua, sa Johnom Walcottom, u celosti je dostupan na adresi http://www.alternet.org/waroniraq/29920/.

AlterNet (veoma popularan web site posvećen alternativnom izveštavanju u SAD, dobitnik nekoliko veoma ozbiljnih nagrada za novinarstvo) je na svom sajtu objavio telefonski razgovorao sa Borjessonovom o moći i predrasudama koje stoje iza "slobodne štampe". Tekst razgovora je u celosti dostupan na http://www.alternet.org/mediaculture/29833/ .

Izvori:

http://www.twf.org/News/Y2006/0103-911Media.html

http://www.alternet.org/mediaculture/29833/