Medijsko predstavljanje prije izbora

Publikacija

Medijsko predstavljanje prije izbora

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je tokom aprila ove godine, donijela Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora.  Ovim dokumentom Centralna izborna komisija BiH  bliže uređuje primjenu odredbi Poglavlja 16. „Mediji u izbornoj kampanji“ Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Pravilnik donosi definicije koje objašnjavaju šta je izborna kampanja i njen službeni početak, šta je političko, a šta javno oglašavanje političkog subjekta, šta je uloga Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) u predizbornoj kampanji, itd.

Pravilnik reguliše prava političkih subjekata i medija tokom izborne kampanje, obaveze medija da svim političkim subjektima obezbijede isto vrijeme za neposredno obraćanje javnosti, procedure za plaćeno političko oglašavanje, te definiše ulogu javnih elektronskih medija u periodu prije izbora. Pravilnik uključuje i dio koji opisuje sankcije za medije koji prekrše odredbe Izbornog zakona.

Kompletan tekst pravilnika u .pdf formatu možete naći ovdje.