Monitoring izvještavanja o Svjetskom fudbalskom prvenstvu

Web Sajt

Monitoring izvještavanja o Svjetskom fudbalskom prvenstvu

European Journalism Centre (EJC) pripremio je za novinare web sajt koji
prati izvještavanje medija o svim pratećim aspektima Svjetskog
fudbalskog prvenstva.

Web sajt pod nazivom World Cup Watch: South Africa 2010 Media Monitoring, koji je pokrenuo EJC, prenosi najkvalitetnije priče i analize dešavanja koja prate ovogodišnje Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Južnafričkoj Republici. Web sajt prikuplja tekstove tradicionalnih mainstream medija, ali i blogera i nezavisnih web sajtova, kreirajući šaroliku kolekciju analiza svih aspekata ove velike sportske manifestacije, od ekonomskih i društvenih do ekoloških, i čineći ga vrijednim izvorom za novinare.