Novinarstvo i etika u jugoistočnoj Evropi 2005.

Publikacija

Novinarstvo i etika u jugoistočnoj Evropi 2005.

Pod uticajem, često i pritiskom, političara i vlasnika medija, opterećeni lošom materijanom situacijom i uzdrmani strahom da će izgubiti posao, novinari u jugoistočnoj Evropi često krše etička pravila i odstupaju od profesionalnih standarda. Ocena profesije u zemljama regiona varira od “zadovoljavajućeg” do “nikad goreg”. Ipak, većina veruje da se stvari polako popravljaju - ovo su samo neki od rezultata regionalnog istraživanja “Etika i novinarstvo u jugoistočnoj Evropi“, čiji je cilj skeniranje stanja novinarske profesije, a naročito njene etičke dimenzije, u periodu tranzicije, političkih tenzija i tržišnih borbi.

Istraživački timovi medijskih centara iz regiona (Beograd, Zagreb, Sarajevo, Sofija, Tirana, Skoplje) članova Mreže za profesionalizaciju medija u jugoistočnoj Evropi (SEENPM), uključujući i beogradski Medija centar koji je koordinirao celim projektom, simultano je sprovelo dubinske intervjue sa novinarima političkih i ekonomskih redakcija gde su etičke dileme u svakodnevnom poslu najizraženije.

U analizama odgovora 180 novinara iz regiona, reč pritisak (pressure) upotrebljena je više od 70 puta, a gotovo podjednako toliko i reč uticaj (influence).

Finalna publikacija o stanju etike u regionu sadrži izveštaje iz šest pomenutih centara, zaključke i seriju preporuka za jačanje medijske etike i profesionalnih standarda u regionu.

Kako je publikacija rezultat istraživanja na regionalnom nivou, objavljena je i štampana na engleskom jeziku i možete je u pdf formatu preuzeti sa http://www.mediacenter.org.yu/upload/seempn


Izvor: http://www.mediacenter.org.yu/code/navigate.asp