Online priručnici za novinare na sajtu HND-a

Publikacija

Online priručnici za novinare na sajtu HND-a

Serija priručnika za novinare besplatno je dostupna u PDF formatu na
sajtu Hrvatskog novinarskog društva:

http://www.hnd.hr/pressdata/index.php.

Neki od naslova su: Vodič kroz
kazneni postupak, Deca i mladež u kaznenom postupku, Parnični postupak,
Nacionalna sigurnost, Mediji i izbori: dokumenti i primjeri.

Preuzmite ih sa adrese http://www.hnd.hr/pressdata/index.php.